尚未定義

Distrito ng Daan 2016 Pagtatapos ng Pag-aaral ng Komputer para sa mga Bagong Imigrante

Distrito ng Daan 2016 Pagtatapos ng Pag-aaral ng Komputer para sa mga Bagong Imigrante

Ang pag-aaral ay ginanap Mayo 2 - 31 at may 33 tao sumali sa nasabing pag-aaral. Sa kursong computer word processing, unti-unting naintindihan ng mag-aaral ang mga basic konsepto ng computer, ang paggamit nito at ng Internet at ang kagamitan nito sa pangkaarawang kabuhayan. Sumusunod ang titser sang-ayon sa plano ng pag-aaral, upang malaman ang progreso at bisa ng pag-aaral, at upang masanay ang mga mag-aaral sa nasabing kurso.
Ang mga mag-aaral ay mataimtim at masikap sa pag-aaral. Tuwang-tuwa ang lahat sa leksyon sa pagguhit. Pinakamagandang pagpapatunay ang alamin ng mga bagong imigrante ang kanilang napag-aralan at gamitin sa sarili nilang paglilikha.

課程剪影

師生互動良好

同學情誼

畢業合影

全體大合照