尚未定義

Hong Kong Polytechnic University Dumalaw Pag-aaral ng Pagbigay-silbi sa mga Bagong Imigrante sa Taiwan Presentasyon 0529

Ang Pag-aaral ng Pagbigay-silbi sa mga Bagong Imigrante sa Taiwan, pag-uunawa sa mga hakbang sa serbisyong ibinibigay sa mga bagong imigrante sa Lungsod ng Taipei. Kasama sa mga aktibidad sa araw na iyon ang masigasig na pagtatalakay ukol sa paggagamot ng mga bagong imigrante, pagmamalasakit ng komunidad, pagsisilbi ng mga tagasalin sa paaralan at iba pa.

Art editor Img

Art editor Img

Art editor Img

Art editor Img