Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Patnubay sa Pagsasagawa ng Sports Paligsahan sa Lungsod ng Taipei (C/10-6)

1. Sakop: Patnubay sa pagsasagawa ng nakabukas na aktibidad sa palakasan
2. Espesyal na paalala:
(1) Dapat may katibayan ng kalusugan ang mga kalahok at referee sa paligsahan, dapat i-apply sa plano sa pag-iwas sa epidemya ang hindi paggamit ng facemask sa panahon ng paligsahan.
(2) Kapag papasukin ang manonood sa paligsahan o may kasamang ibang tao sa paglalaro, dapat magkakahiwalay sa upuan at panatiliin ang distansyang 1.5 metro sa loob ng gusali at 1 metro sa labas ng gusali, at isagawa lamang matapos makuha ang pag-apruba ng namamahalang awtoridad.
(3) Dalawang linggo bago simulan ang aktibidad, dapat ipatupad ng ibang tauhan sa trabaho at kasama sa grupo ang pamamahala at pagsusubaybay sa sariling kalusugan.
(4) Kapag may kalahok o kasama sa trabaho na nanggaling sa ibang bansa, dapat sumang-ayon sa tuntunin sa pag-iwas sa epidemya mula sa Central Epidemic Command Center (CECC) at magsimulang magsanay o sumali sa paligsahan matapos makuha ang pag-apruba ng namamahalang awtoridad.