Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Nananatili ang Alert Level 2 sa buong bansa Nobyembre 2-15 (C/11-1)

1. Mga hakbang sa Alert Level 2:
(1) Maliban sa mga nabubukod na kalagayan (nasa kalakip), dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon tuwing nasa labas.
Bagong karagdagan: Maaaring hindi gumamit ng facemask tuwing kumakanta, nag-eehersisyo sa loob ng silid, nasa sauna at mga aktibidad sa tubig at kumukumporme sa kondisyon.
(2) Dapat ipagpatupad sa lugar ng negosyo at sa mga pampublikong lugar ang pagrehistro ng pangalan sa sistemang contact tracing, ang pagsukat sa temperatura ng katawan, ang paglilinis at pagdisimpekta sa kapaligiran, pamamahala sa kalusugan ng mga empleyado at agarang hakbang sa pangyayaring may kumpirmadong kaso ng sakit.
(3) Tinatanggal ang mga sumasailalim na limitasyon:
Tuntunin sa pagbawas ng bilang ng tao at kontrol sa daloy ng tao sa mga aktibidad na pagtitipon, sa lugar ng negosyo at sa pampublikong lugar, sa pagtatanghal sa sining / mga aktibidad sa palakasan ng katawan / pambansang parke / lugar ng nasyonal tanawin / lugar ng libangan at iba pa
(4) Magsisimula sa Taiwan Railways, HSR, bus, tourist bus, barko sa loob ng bansa, sinehan, KTV, MTV, internet café at iba pa ang pansamantalang pagtanggal ng facemask upang kumain o uminom.

2. Dapat nakasara pa rin ang mga sumusunod na lugar (KTV, disco, night club, lugar ng libangan, bar, beerhouse, massage parlor at iba pa), walang serbisyong pinagsisilbihan, maaaring magbukas kapag nagkukumporme sa pamamahala sa pag-iwas sa pandemya.

3. Dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon tuwing nasa labas. Maaaring magtanggal ng mask kapag kumporme sa mga sumusunod na kalagayan:
(1) Maaaring hindi gumamit ng facemask sa mga sumusunod na lugar ngunit dapat laging may nakahandang facemask. Dapat pa rin gumamit ng facemask kapag may kaugnay na sintomas o tuwing hindi mapanatili ang ligtas na distansya sa iba't ibang tao:
Tuwing nag-eehersisyo / kumakanta sa loob o labas ng silid, kumukuha ng litrato ng isa o madaming tao sa loob o labas ng silid, nagtratrabaho sa malawak na lugar (tulad ng sa bukid, palaisdaan, gubat) sa industriyang agrikultura, gubat, isda at hayop, mga aktibidad sa gubat (kasama ang amusement park) at sa dagat, mga lugar na madaling mabasa ang facemask tulad ng hot and cold spring, oven, pasilidad ng water therapy, sauna, steam room, aktibidad sa tubig.
(2) Maaaring hindi gumamit ng facemask sa labas kapag may pangangailangang kumain at uminom.
(3) Maaaring pansamantalang magtanggal ng facemask sa mga lugar na itinukoy ng Central Epidemic Command Center (CECC) o ng kinalamang awtoridad kapag kumukumporme sa kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa pandemya.