Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Madalas na Tanong at Sagot sa Pag-iwas sa Epidemya (C/5-14)

Tingnan ang mga impormasyon sa ibaba para sa madalas makitang tanong at sagot tungkol sa pag-iwas sa epidemya. Para sa mas marami pang pinakabago at pinakawastong impormasyon sa pag-iwas sa epidemya, tingnan ang Eksklusibong Lugar sa Pag-iwas sa COVID-19 Epidemya sa Lungsod ng Taipei (https://www.gov.taipei/covid19/).