Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Bilang pagtugon sa iskedyul ng pagsusulit sa bawat paaralan, ibabalik ang actuwal pag-aaral sa high school sa Lungsod ng Taipei mula Mayo 2. Patuloy ang hikayat ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagsasanay sa distance learning. (C/5-3)

Patuloy ang hikayat ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagsasanay sa distance learning sa high school.