Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Lungsod ng Taipei Plano sa Screening ng mga Sasakyan Pang-Quarantine at mga lugar na dapat disimpektahin (C/1-2)

A. Drayber ng epidemic control taxi dapat nakapagbakuna na ng dalawang beses
   1. Kasalukuyang may 516 epidemic control taxi sa Lungsod ng Taipei na gagawan lahat ng PCR screening Enero 8-9.
   2. Ihahati sa 5 grupo (100 katao bawat grupo). Ang bawat grupo ng mga drayber ay maaaring pumunta sa Dajia Riverside Park sa takdang araw bawat linggo 11:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon para sa drive-in rapid test.
B. Drayber ng epidemic control bus / screening bus / taxi maaaring gamitin sa quarantine o screening, dapat nakapagbakuna na ng dalawang beses
   1. Kasalukuyang may 20 epidemic control bus, 30 screening bus, 5 taxi maaaring gamitin sa quarantine o screening sa Lungsod ng Taipei.
   2. May plano ang Lungsod ng Taipei na magpa-rapid test ang mga drayber isang beses sa isang linggo sa Jientan Quarantine Center.
   3. Nakalista na ang mga pangalan ng drayber, tutulong ang General Hospitals sa paggawa ng screening.
C. Mga lugar na dapat disimpektahin sa mga sasakyang ginagamit sa epidemic control (Gagawin ang trabahong pagdisimpekta pagkatapos ng bawat trabahong nagawa)
    1. Bus: Upuan, nakasabit na hawakan at sahig ng sasakyan.
    2. Taxi: Bukasan ng pinto sa labas ng sasakyan; divider, upuan, sandalan sa upuan, hawakan sa loob ng pintuan, mahahawakang sabitan at salamin sa bintana sa loob ng sasakyan.