尚未定義

Mula Pebrero 2, Guangdong, Tsina itinalaga bilang secondary endemic area (2-3)

Ang Central Epidemic Command Center ay nagtawag ng pagpupulong ng mga espesyalista upang pag-usapan ang mga kaugnay na hakbang sa pagdating ng mga manlalakbay sa bansa at napagkasunduan na mababahagi sa dalawang kategorya ang mga lugar sa Tsina kung saan laganap ang sakit:
Primary endemic area: Nangangahulugang may hindi mapigilang pagkakalat sa lugar tulad nang sa kasalukuyan, Hubei.
Secondary endemic area: Nangangahulugang may hinalang pagkakalat sa lugar. Dapat magkaroon ng home quarantine ang mga taong galing sa paglalakbay. Mula Pebrero 2, itinalaga bilang secondary endemic area ang Guangdong at hindi makakapasok sa bansa ang mga Tsinong nakatira sa Guangdong. Mula Pebrero 2 rin,sa mga Tsinong magpaparoon sa Kinmen, Penghu at kalapit na isla, dapat ma-home quarantine ng 14 na araw.
 

 
Kung may lagnat, ubo at iba pang nararamdamang sintomas ang sinumang bumalik sa Taiwan mula sa ibang bansa, dapat kusang magsabi sa quarantine officer sa paliparan o sa pier. Kung nagkaroon ng lagnat, ubo at iba pang nararamdamang sintomas sa loob ng 14 araw mula pagbalik sa bansa, maaaring tumawag nang libre sa Hotline sa Pag-iwas sa Sakit 1922 at sundin ang tagubilin, gumamit ng mouth mask at madaliang pumunta sa ospital at sabihin sa manggagamot ang ukol sa iyong paglalakbay, trabaho, ang pakikipagsalamuha sa maysakit at kung mayroon mang nakasamang mga ibang tao pa.(TOCC – travel, occupation, contact, cluster)
 

 
Link para sa kaugnay na impormasyon: https://at.cdc.tw/72e2gc
Sentro ng Pag-iwas sa Sakit, malubha, kakaiba at nakakahawang impeksyon ng baga: https://at.cdc.tw/xP90P0
Para sa araw-araw na press conference: https://www.youtube.com/user/taiwancdc/