Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Mula Setyembre 1, nananatili ang 3+4 hakbang quarantine sa mga manlalakbay mula sa ibang bansa, huling 4 na araw ng sariling pag-iwas sa pandemya binago “1 tao sa 1 kuwarto” (C/8-2)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC) ngayong Agosto 15, upang maipagpatuloy ang pagsulong ng panlipunan at ekonomiyang pag-unlad at mapangalagaan ang pangkabuhayang pangangailangan ng publiko, makaraan ang pinagsamang ebalwasyon sa pagpapatupad ng quarantine hakbang sa mga taong dumarating sa bansa, kalagayan ng pandemya sa bansa, kakayahan sa pag-iwas sa sakit at pagpapagamot, mananatili ang 3 araw na home quarantine at 4 araw sariling pag-iwas sa sakit mula Setyembre 1, 2022. Binago ang lugar ng sariling quarantine sa huling 4 araw na “isang tao sa isang kuwarto”. Nasa ibaba ang mga kaugnay na tuntunin:

1. Bilang ng araw at lugar ng quarantine

(1) 3 araw home quarantine: Nananatiling “Sariling tirahan o tirahan ng kaibigan na umaangkop sa kondisyong 1 tao sa 1 household” o “quarantine hotel”.

(2) 4 araw sariling pag-iwas sa sakit:
1. Ipatupad ang sariling pag-iwas sa sakit sa sariling tirahan o tirahan ng kaibigan na umaangkop sa kondisyong 1 tao sa 1 kuwarto, solong kuwarto na may sariling banyo ngunit hindi maaaring tumira sa pangkaraniwang hotel.
2. Mula sa lugar ng 3 araw na home quarantine at magpaparoon sa lugar na 1 tao sa 1 kuwarto para sa pagpapatupad ng sariling pag-iwas sa sakit, hindi kinakailangan ipaalam sa lokal pamahalaan ang paglipat ng lugar.

2. Nananatili at hindi nagbabago ang mga tuntunin na dapat sundin sa mga hakbang sa pagsusuri, home quarantine at panahon ng sariling pag-iwas sa sakit para sa mga manlalakbay na dumarating sa Taiwan mula sa ibang bansa. Ang sinumang lumabag sa kaugnay na tuntunin ay mapaparusahan ng NT$10,000 paitaas hanggang 150,000 na multa nang ayon sa Communicable Disease Control Act Art. 58 at Art. 69:

(1) Mga hakbang sa pagsusuri:
1. PCR pagsusuri: Araw 0 sa pagdating sa bansa, gumawa ng saliva test sa airport o sa pier para sa pagsusuri sa PCR.
2. Rapid swab test sa bahay: Magbibigay ng 2 antigen rapid swab test kit sa lahat ng manlalakbay 2 taon gulang at higit pa sa pagdating sa bansa, gagamitin kapag may sintomas sa panahon ng quarantine at sa unang beses ng paglabas sa panahon ng sariling pag-iwas sa sakit.

(2) Dapat sumunod sa mga tuntunin sa pag-iwas sa sakit sa panahon ng sariling pag-iwas sa sakit:
1. Huwag lumabas kapag hindi kinakailangan.
2. Dapat may negatibong resulta sa rapid swab test na ginawa sa loob ng 2 araw bago maaaring lumabas at magtrabaho at mamili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan.
3. Kapag lumabas, gumamit ng facemask sa lahat ng panahon at panatiliin ang distansya sa ibang tao.
4. Para sa mga nagnenegosyo, maaaring magtrabaho, bumisita, gumawa ng lektura at makipagpulong ngunit dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon at panatiliin ang distansya sa ibang tao.
5. Dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon habang nagtratrabaho at panatiliin ang distansya sa ibang tao. Maaaring pansamantalang tanggalin ang facemask kapag kakain at gamitin agad ang facemask pagkatapos kumain.
6. Iwasan pumunta sa lugar na madaming tao o makipag-ugnay sa iba’t ibang tao.
7.  Para sa mga nagnenegosyo, dapat mag-isang kumain sa solong lugar o sumabay kumain sa kilalang tao.
8. Dapat ipagpabukas ang paggagamot o pagsusuri kapag walang madaliang pangangailangan.

Muling binibigyan ng diin ng CECC, mahalaga ang mga hakbang ng quarantine sa pagdating sa bansa para sa pag-iwas sa COVID-19 pandemya. Mangyaring sumunod sa mga nabanggit na tuntunin upang mapangalagaan ang kaligtasan ng lipunan sa bansa.