Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Plano sa Pagtuturok ng Bakuna sa mga Paaralan sa Lungsod ng Taipei (C/9-3)

1. Plano sa Pagtuturok ng Bakuna sa mga Paaralan sa Lungsod ng Taipei: Pakikipagtulungan ng 7 branches ng Taipei City Hospital at 37 nakakontratang ospital at ng 166 senior high school, senior vocational at junior high school sa Taipei (May kakayahan sa first-aid at emerhensya aksyon na tauhang medikal, 1 manggagamot + 3 nars sa isang grupo, mga iba pang tauhan 4-10 tao)
 
2. Planong Iskedyul sa Pagbabakuna
(1) Layunin ng pagbakuna: Tapusin ang pagtuturok ng bakuna sa loob ng 2 linggo matapos matanggap ang gamot
(2) Petsa ng pagbakuna: Setyembre 22 – Oktubre 6, 2021
(3) Iskedyul ng pagbakuna: Ipapatupad sa dalawang bahagi
Unang Bahagi (9/22-9/29):Senior high school / vocational, junior college 1-3 taon
Pangalawang Bahagi (9/30-10/6):Junior high school
(Pagtakda ng petsa sang-ayon sa paaralan at nakakontratang medikal institusyon)