Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Panatiliin ang distansya sa pakikisalamuha sa ibang tao (4-10)


Panatilihin ang distansya sa ibang tao bilang pag-iwas sa COVID-19
Dapat may layong 1 metro at higit pa sa ibang tao kapag nasa labas.
Dapat may layong 1.5 metro at higit pa sa ibang tao sa loob ng silid.

Kapag hindi mapanatili ang social distancing, dapat gumamit ng mask.