Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

BNT Bakuna Espesyal Klinika para sa edad 5-11 na bata sa Lungsod ng Taipei (C/5-13)

May BNT bakuna 5/30-6/5 para sa edad 5-11 na bata sa Espesyal Klinika sa Lungsod ng Taipei! Tumawag sa alin mang Espesyal Klinika sa 16 na ospital sa ibaba!