Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Mananatili ang Alert Level 2 sa buong bansa Disyembre 28 hanggang Enero 10 (C/12-7)

1. Mananatiling hindi magbabago ang kasalukuyang regulasyon sa paggamit ng face mask. Gumamit ng face mask sa lahat ng panahon tuwing lumabas. Maaaring magtanggal ng face mask sa mga sumusunod na kalagayan:
(1) Maaaring hindi gumamit ng face mask sa mga sumusunod na kalagayan ngunit dapat laging may dala at nakahandang face mask. Dapat pa ring gumamit ng face mask kung may kaugnay na sintomas o kung hindi mapanatili ang social distance sa iba’t ibang tao:
1. Kapag nag-eehersisyo o kumakanta sa loob o labas ng silid.
2. Kapag nagpapalitrato nang mag-isa o sa grupo sa loob o labas ng silid.
3. Kapag nagsasagawa ng live broadcast, taping, hosting, nag-uulat, nagtatalumpati, nagtuturo o trabahong nagsasalita, mag-isa man o may kasamang iba at tuwing magpapalitrato
4. Kapag nasa trabaho sa maluwag na lugar sa kagubatan o sa agrikultura (tulad nang sa bukid, palaisdaan, kagubatan).
5. Mga aktibidad sa kagubatan (amusement park) o sa tabing-dagat
6. Sa lugar na madaling mabasa ang face mask tulad ng hot / cold spring, oven, pasilidad sa water therapy, sauna, steam room o mga aktibidad sa tubig o dagat.
(2) Maaaring hindi gumamit ng facemask sa labas kapag may pangangailangang kumain at uminom.
(3) Maaaring pansamantalang magtanggal ng facemask sa mga lugar na itinukoy ng Central Epidemic Command Center (CECC) o ng kinalamang awtoridad kapag kumukumporme sa kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa pandemya.
 
2. Sa mga lugar ng negosyo o pampublikong lugar, dapat ipagpatuloy ang pagpapatupad sa sistemang contact tracing, pagkuha ng temperatura ng katawan, maging masinop sa paglilinis at pagdisimpekta ng kapaligiran, may pamamahala sa kalusugan ng mga empleyado at may agarang aksyon sa pangyayaring may kasong nag-positibo.