Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

​Pangunahin ang Pagpigil sa Epidemya! Kusang i-extend ang bisa ng pagtira ng mga tagadayuhan (sa mga maglilipas na ang bisa), hindi kinakailangang pumunta at asikasuhin sa opisina


Dahil sa pagtaas ng nasyonal epidemic alert standard sa Level 3 mula noong Mayo 15, 2021 at upang mabawasan ang paggagalaw ng mga tao, ipapatupad mula ngayong araw ang kusang pag-extend ng 30 araw sa mga dayuhang malapit nang mag-expire ang bisa ng kanilang pagtira sa Taiwan. Walang hangganan sa bilang ng beses na pag-extend at isasagawa ito hanggang 30 araw makalipas ibaba ang epidemic alert standard sa Level 2.
 
At sa mga dayuhang may permisong mapahaba ang panahon bago umalis sa Taiwan at sa mga malapit nang mag-expire ang bisa ng kanilang pagtigil sa Taiwan, mangyaring huwag munang tumuloy sa National Immigration Agency at mga service stations upang magsagawa ng kaugnay na pagpapa-extend. Hintayin ang pagluwag ng sitwasyon ng epidemya at isagawa ang pagpapahaba ng panahon ng pagtigil sa Taiwan sa loob ng 10 araw matapos ibaba ang epidemic alert standard sa Level 2.
 
Para sa mga ibang detalye, tingnan ang opisyal website ng National Immigration Agency (https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/) o tumawag sa mga service stations o sa Border Affairs Corps.