Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

202 Klinika sa Lungsod ng Taipei, tumutulong sa pagsasamang pag-iwas sa epidemya sa lipunan (C/5-9)

May 202 klinikang pangkomunidad sa Lungsod ng Taipei, tumutulong sa pagsasamang pag-iwas sa epidemya sa komunidad, nagbibigay ng pagsisilbing pagmalasakit sa mga pasyenteng positibo; gagawin ang pagsusubok Mayo 10 sa mga distrito ng Zhongshan, Wanhua, Wenshan at Beitou. Mula Mayo 16, magsisimulang online na sa lahat ng 12 administratibong distrito!