Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Wastong Pag-iwas sa Sakit, Linisin ang Kapaligiran – may bersyong iba’t-ibang wika(4-9)

Wastong Kasanayan sa Pag-iwas sa Sakit

  • Isuot nang maayos ang mask.
  • Dapat nakatakip mula itaas ng ilong hanggang sa baba, idiin sa itaas upang lumapat ang mask sa mukha.
  • Wastong paghugas sa kamay, malayo sa sakit.
  • Hugasan nang mabuti ang palad, ibabaw ng kamay, pagitan ng daliri at sa pulso.
  • Gumamit ng chlorox sa paglilinis at pagpupunas sa pagdis-impekta ng kapaligiran.
    1:100 ang proporsyon ng chlorox sa malinis na tubig at maaaring gamitin sa pagdis-impekta.