Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Magsisimula na ang bakuna para sa mga batang 6-12 taon gulang. May serbisyong klinika ng bakuna sa kabataan sa ilang ospital sa Lungsod ng Taipei bilang pagtugon sa anumang sintomas na maaaring lumabas pagkatapos magpabakuna. (C/5-4)

Magsisimula na ang bakuna para sa mga batang 6-12 taon gulang. May serbisyong klinika ng bakuna sa kabataan sa ilang ospital sa Lungsod ng Taipei bilang pagtugon sa anumang sintomas na maaaring lumabas pagkatapos magpabakuna.