Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Klinikang Pag-iwas sa Epidemya para sa Kabataan at Magulang sa Lungsod ng Taipei (C/5-10)

Klinikang pag-iwas sa epidemya para sa kabataan at magulang sa Lungsod ng Taipei, bukas 8:00 umaga hanggang 8:00 ng gabi bawat araw sa may bakanteng lupa sa harapan ng Building 2 ng Taipei City Hospital Heping Fuyou Branch. Tandaan gumawa ng appointment bago magpasuri!