尚未定義

Ulat sa Pag-iwas sa Sakit na dala ng Wuhan Coronavirus – Upang maiwasan ang pagkalat ng 2019-nCoV (2019 Novel Coronavirus), sisimulan ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei ang mga kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa epidemya(1-1)

Kapag may sintomas ng lagnat, sipon, ubo o hirap sa paghinga, magpakonsulta agad sa doktor at gumamit ng mouth mask, madalas hugasan ang kamay at lumayo sa ibang tao.


Protektahan ang sarili, protektahan din ang ibang tao. Sumunod sa mga sumasailalim na paraan:
1. Gamitin sa wastong paraan ang mouth mask.
2. Madalas hugasan ang kamay sa tamang paraan.
3. Iwasan kumain ng mga hilaw na karne o itlog.
4. Iwasang pumunta sa mataong lugar kagaya ng ospital o palengke.
5. Umiwas na mamasyal sa Wuhan,China o sa mga apektadong lugar.
Website ng Centers for Disease Control (CDC) – pagpapalaganap ng kaalaman sa kalusugan
(https://www.cdc.gov.tw/Advocacy/SubIndex/2xHloQ6fXNagOKPnayrjgQ?diseaseId=N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A&tab=3)、
Q&A website (https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/B5ttQxRgFUZlRFPS1dRliw)
Para sa mga tanong at kaugnay na impormasyon ukol sa Coronavirus, maaaring tumawag sa CDC hotline 1922 o sa Deparmento ng Kalusugan sa Taipei 02-2375-3782.

Ulat sa Pag-iwas sa Sakit na dala ng Wuhan Coronavirus