Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Patnubay sa Pamamahala sa Pag-iwas sa Epidemya sa mga KTV (C/10-7)

1. Pamamahala sa Kustomer
(1) Dapat gumawa ng pre-appointment o reserbasyon sa online.
(2) Ipatupad ang sistemang contact tracing, mag-swipe isang beses sa pinto at isa pang beses ulit sa silid. Dapat sukatin ang temperatura ng katawan at magbigay ng alcohol na pang-disimpekta. Hindi maaaring papasukin ang taong may lagnat o simtomas sa paghinga.
(3) Dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon na nasa loob ng KTV maliban kung iinom ng non-alcoholic na inumin (maaaring pansamantalang magtanggal ng facemask).
(4) Kontrol sa daloy ng tao o sa total na kapasidad: 2.25 sq.m. na espasyo bawat 1 tao sa loob ng silid, 1 sq.m. na espasyo bawat tao sa labas ng gusali
(5) Maaaring maglagay ng lugar ng kainan sa labas ng KTV silid. Maaaring kumain ngunit dapat sundin ang “Pamamahala sa Pag-iwas sa Epidemya sa Industriyang Pagkain at Kainan sa Lungsod ng Taipei”.

2. Sakop ng Negosyante sa Pamamahala sa Pag-iwas sa Epidemya:
(1) Dapat may 60% ng nagtratrabahong tauhan ang natapos nang turukan ng unang bakuna at may 14 araw nang nakalipas.
(2) Ang hindi pa naturukan ng unang dose ng bakuna o sa mga wala pang 14 araw nakalipas matapos maturukan, dapat gumawa ng SARSCoV2 rapid test (maaaring pagsuri sa sariling bahay o pagsusuri sa laboratory). Ayusin at itipon ang listahan ng pangalan ng mga tauhan at resulta sa pagsusuri. Ilagay sa loob ng tindahan para sa walang tiyak na pag-inspeksyon na ginagawa ng Kagawaran ng Kalusugan.
(3) Pilitin gumamit ng pagbabayad na walang contact: Tulad ng e-pay, credit card o iba pa. Dapat bawasan ang contact kapag tumatanggap o nagsusukli ng pera upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat ng impeksyon.
(4) Dapat punasan ng alcohol ang mesa bago at matapos magbayad ang bawat kostumer.
(5) Dapat linisin at disimpektahin ang silid matapos gamitin ng bawat grupo ng kostumer at magpalipas ng 30 minuto pagitan bago ipagamit sa susunod na grupo ng kostumer.
(6) Panatiliin ang magandang daloy ng hangin o bentilasyon sa loob ng lugar. Maaaring gumamit ng exhaust fan o air conditioner bawat 2 oras upang mapalitan ang hangin.
(7) Dapat may tauhang nangangasiwa kung sumusunod ang mga kostumer sa tuntunin sa pag-iwas sa epidemya at gumawa ng talaan na pangsanggunian, nakahanda para sa mga gagawa ng inspeksyon.
(8) Hindi maaaring magkaroon ng serbisyong sinasamahan ang kostumer.