Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Mananatili ang kasalukuyang paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa epidemya hanggang Hunyo 30 (C/5-15)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC), dahil patuloy na dumadami ang kaso ng lokal na COVID-19 at sa konsiderasyon na patungo ang buong Taiwan sa panahong may malawak na pagkalat at upang mapangalagaan ang pag-iwas sa epidemya, pagpapatakbo sa ekonomiya at lipunan, mapanatili ang kakayahan sa pag-iwas sa epidemya sa bansa at mabisang kontrol sa peligro, pinapanatili hanggang Hunyo 30, 2022 ang paggamit ng facemask at mga kasalukuyang hakbang sa pag-iwas sa epidemya, makaraan ang heneral pagsusuri sa kalagayan ng epidemya. Nasasailalim ang mga kaugnay na tuntunin: 

I. Hindi nagbabago ang kasalukuyang tuntunin sa paggamit ng facemask. Bukod sa mga kalagayan na maaaring hindi gumamit ng facemask, dapat magsuot ng facemask sa lahat ng panahon tuwing nasa labas ng tirahan:
(1) Tuwing kumakanta, mananatiling dapat gumamit ng facemask.
(2) Maaaring hindi gumamit ng facemask sa mga sumusunod na kalagayan ngunit dapat laging may dalang facemask. Kailangan gumamit pa rin ng facemask kapag may naramdamang kaugnay na sintomas o kapag hindi mapanatili ang social distancing sa iba’t ibang tao:
1. Tuwing nag-eehersisyo o naglalaro ng sports sa loob o labas ng silid.
2. Tuwing nagpapakuha ng sariling litrato o litrato ng grupo sa loob o labas ng silid.
3. Sariling nagmamaneho ng kotse at magkasamang nakatirang kapamilya ang mga kasama sa loob ng sasakyan, o kapag walang kasama sa loob ng sasakyan.
4. Tuwing gumagawa o nagpapalitrato sa gawain o aktibidad na nagsasalita tuwing nag-live broadcast, recording, emcee, nag-uulat, nakikipagpanayam, nagtatalumpati o naglektura.
5. Mga trabaho sa agrikultura, pangangahoy, pangangalaga sa isda at hayop sa malawak na lugar (tulad ng bukid, palaisdaan, gubat).
6. Mga aktibidad sa bundok (kasama ang amusement park sa may gubat) at sa dagat.
7. Mga aktibidad sa lugar na madaling mabasa ang facemask tulad ng hot/cold spring, spa, pasilidad sa water therapy, sauna, steam room at aktibidad sa tubig.
(3) Maaaring magtanggal ng facemask kapag may pangangailangang kumain at uminom.
(4) Maaaring pansamantalang magtanggal ng facemask sa mga lugar o aktibidad na itinakda ng CECC o ng namamahalang opisina (tulad ng pagtatanghal ng sining / drama / broadcast sa telebisyon at kapag nagpapalitrato, nagtatanghal, may paligsahan sa ehersisyo) kung umaalinsunod sa mga kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa epidemya ng CECC at kaugnay na kawanihan.

II. Dapat ipatupad sa mga pampublikong lugar (kasama ang transportasyon) at lugar ng negosyo: sistemang pagrehistro ng pangalan, pagkuha ng temperatura ng katawan, dagdagan ang paglinis at pagdisimpekta sa kapaligiran, pamamahala sa kalusugan ng mga kawani, at may agarang pagtugon at aksyon sa pangyayaring may nagpositibo sa sakit.

III. Pamilihan, supermarket, palengke: Sumang-ayon sa mga hakbang sa pag-iwas sa sakit sa lugar ng negosyo o pampublikong lugar, hindi na kailangan ang kontrol sa daloy ng tao; maaaring magpatikim ng pagkain.

IV. HSR, TRA, bus sa highway, barko (bukod sa takdang lugar ng kainan), domestic na eroplano: Maaaring kumain sa loob ng sasakyan.

V. Lugar ng kainan: Mahigpit na ipatupad ang pagrehistro sa contact tracing, kunin ang temperatura ng katawan, magbigay ng pasilidad sa paghugas ng kamay at kagamitan sa pagdisimpekta. Maaaring umikot sa mga mesa at magtagay ng alak at inumin sa mga handaan. Ang sinumang lumabag sa mga nasabing hakbang sa itaas ay mapaparusahan nang ayon sa batas at bibigyan ng takdang panahon upang gumawa ng pagbabago. Hindi maaaring magbigay ng dine-in serbisyo habang hindi natatapos ang pagbabagong dapat gawin.

VI. Mga aktibidad at pagtitipon sa lugar ng relihiyon: Gawin ang mga hakbang sa pag-iwas sa epidemya nang ayon sa tuntunin ng Ministri ng Interior

Ipinapaalala ng CECC, may pananagutan ang bawat tao sa trabahong pag-iwas sa epidemya. Mangyaring kusang gawin ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit. Panatiliin ang magandang gawi sa sariling kalusugan, gumamit ng facemask, laging maghugas ng kamay at panatiliin ang distansya sa ibang tao. Tuparin ang pagsukat sa temperatura ng katawan tuwing papasok sa mga pampublikong lugar at sundin ang mga iba pang kaugnay na hakbang. Mag-download at gamitin ang “Taiwan Social Distancing APP”. Protektahan ang iyong sarili at ang ibang tao, magkasamang magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad sa ating bansa.