Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Setyembre 7~20 pananatiliin ang Alert Level 2 sa buong bansa (C/9-2)

1. Mga Hakbang sa Alert Level 2:
(1) Bukod sa kapag kumain, gumamit ng face mask sa lahat ng panahon tuwing nasa labas.
(2) Ipatupad ang sistemang pagrehistro para sa contact tracing at panatiliin ang ligtas na distansya sa ibang tao.
(3) Kontrol sa galaw at bilang ng tao sa pampublikong lugar at mga lugar ng negosyo: Pinakamaliit 1.5 metro na espasyo (2.25 sq.m.) sa bawat tao sa loob ng gusali, 1 metro (1 sq.m.) na espasyo sa bawat tao sa labas ng gusali
(4) Bilang ng tao sa mga pagtitipon: 80 tao sa loob ng silid, 300 tao sa labas. Kapag sumobra sa bilang ng tao, dapat magbigay ng plano sa pagpigil sa epidemya.
(5) Pamamahala sa pagkain at inumin: Sang-ayon sa alituntunin ng Kagawaran ng Kalusugan at Kapakanan
(6) Pamamahala sa Pagkain at Inumin: Ayon sa patakaran ng Ministri ng Kalusugan at Kapakanan, bagong karagdagan na maaaring magsalo-salo ang mga magkamag-anak na nakatira sa isang tirahan, hindi kinakailangang may harang sa isa’t isa, magkalayo ang upuan at may taong tagapagbigay ng pagkain.
(7) Mga palanguyan at sports center: May kondisyon sa pagbukas at paggamit ng paliguan at iba pang pasilidad
(8) Taiwan Railway: Maaaring magtinda ng tiket sa lahat ng upuang may bilang (seat number), walang tatayo
(9) High Speed Rail: Magtitinda ng tiket sa lahat ng upuan sa tren, may bilang ang bawat upuan
(10) Pambansang lugar ng pasyalan at industriyang turismo at libangan: Itinataas ang kapasidad hanggang 80%
(11) Bilang ng taong sasakay sa tourist bus limitado sa 80% ng aprubadong bilang ng upuan (Tagapamahala: Kagawaran ng Edukasyon, Kagawaran ng Transportasyon. Mga pagbabago at kaugnay na hakbang sa transportasyon at industriyang paglalakbay magsisimula sang-ayon sa anunsyo ng Kagawaran ng Transportasyon)

2. Mga lugar na patuloy na nakasara:
(1) Karaoke, sayawan, disco, club, inuman, bar, MTV, KTV, barber at parlor
(2) Lugar ng libangan at paglalaro, video game centers, mahjongan at magkatulad na lugar