Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

May 11 ospital sa Lungsod ng Taipei magbubukas ng “Emerhensyang Klinika sa Pag-iwas sa Epidemya”, magbibigay ng serbisyo sa PCR, pagkonsulta at pagkuha ng gamot! Nagsimula rin Mayo 4 ang “Rapid Test Positibo Emerhensyang Klinika” sa Beitou Shilin Technology Park, mag-appointment muna bago pumaroon para mabawasan ang oras ng paghihintay! (C/5-5)

May 11 ospital sa Lungsod ng Taipei magbubukas ng “Emerhensyang Klinika sa Pag-iwas sa Epidemya”, magbibigay ng serbisyo sa PCR, pagkonsulta at pagkuha ng gamot! Nagsimula rin Mayo 4 ang “Rapid Test Positibo Emerhensyang Klinika” sa Beitou Shilin Technology Park, mag-appointment muna bago pumaroon para mabawasan ang oras ng paghihintay!