Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paglalakbay (travel bubble) mula Taiwan papuntang Palau, kailangang umalinsunod sa 5 prinsipyo ng pag-iwas sa epidemya (c3/2)

Central Epidemic Command Center (CECC) nag-anunsyo ng pagbukas ng paglalakbay sa Taiwan at Palau upang buhayin muli ang turismo at ekonomiya sa dalawang bansa sa nais na maalagaan pa rin ang kaligtasan ng pag-iwas sa epidemya. Upang mabawasan ang peligro ng impeksyon at pagkalat ng sakit, matiyak ang kaligtasan ng paglalakbay at maayos na mai-promote, dapat umalinsunod sa nasasailalim na prinsipyo ang plano sa paglalakbay:

1. Magkasamang papunta at pabalik ang lahat sa grupo, walang indibidwal na paglalakbay.
2. Umiwas sa maraming tao at lumayo sa tirahan ng mga lokal residente. Piliin ang itineraryo ng paglalakbay.
3. May sasakyang tagapaghatid sa buong paglalakbay, dapat linisin at i-disinfect ang sasakyan bawat araw.
4. Limitadong tumira sa hotel na may “Sertipikasyon kaugnay sa Kaligtasan at Pag-iwas sa Sakit” mula sa kinauukulang opisina sa kalusugan at kaligtasan sa Palau.
5. Dapat may hiwalay at maayos na lugar sa kainan, may maayos na daan para sa pasukan at labasan, maayos na pag-uupuan at panatiliin ang social distancing.
 
Isinaad ng CECC, dapat hindi nakapunta sa ibang bansa sa nakaraang 6 na buwan ang taong sasama sa paglalakbay, walang kalagayan na quarantine o isolation sa nakaraang 2 buwan, hindi nakumpirmang may COVID-19 sa nakaraang 3 buwan at may negatibong resulta sa gagawin na PCR test sa airport bago tumuloy sa Palau. Pagbalik mula sa Palau, hindi kailangan gumawa ng PCR eksamen at quarantine ngunit dapat may mahigpit na pamamahala sa sariling kalusugan sa loob ng 5 araw mula bumalik sa Taiwan. Kapag negatibo ang resulta sa sariling gastos na eksamen sa ikalimang araw, magiging pangkaraniwang pamamahala sa sariling kalusugan hanggang sa ika-14 araw mula dumating sa Taiwan.

Sa panahon ng mahigpit na pamamahala sa sariling kalusugan, bukod sa kasamang naglakbay at bumalik sa Taiwan, dapat humiwalay sa ibang kasama sa tirahan at may sariling kuwarto at banyo. Ang mga ibang kasama sa tirahan ay dapat magkaroon ng nararapat na proteksyon tulad ng paggamit ng facemask, social distancing at hindi maaaring sumabay sa pagkain. Kapag walang kakaibang simtomas, maaaring lumabas ng bahay ngunit gumawa ng limitadong gawain sa isang lugar lamang. Hindi maaaring sumakay sa pampublikong transportasyon at bawal pumunta sa lugar na maraming tao. Gumawa ng talaan ng aktibidad sa bawat araw, isulat ang pangalan ng mga taong nakakasama. Hindi maaaring sumama sa mga taong hindi kilala. Gumamit ng facemask sa lahat ng panahon, panatiliin ang social distancing at sumunod sa mga tuntunin ng pangkaraniwang pamamahala sa sariling kalusugan sa loob ng 14 araw mula dumating sa Taiwan.