Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Mula Enero 8, pansamantalang ititigil ang pagdalaw sa maysakit sa mga ospital sa Lungsod ng Taipei (C/1-3)

Bilang pagtugon sa kamakailang kalagayan ng epidemya sa loob ng bansa, upang mabawasan ang pagkalat ng sakit at peligrong magkahawaan sa loob ng ospital, ipinahayag ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei sa Enero 7 ang mga hakbang sa pagkontrol sa pagpasok sa ospital. Mula Enero 8, 2022, bukod sa kakaibang kalagayan, pansamantalang ititigil ang pagdalaw sa maysakit sa mga ospital na nasasakupan ng Lungsod ng Taipei.

1. Mula Enero 8, 2022, bukod sa kakaibang kalagayan, pansamantalang ititigil ang pagdalaw at pagbisita sa maysakit sa mga ospital na nasasakupan ng Lungsod ng Taipei.
2. Papayag ang ospital sa pagdalaw sa maysakit sa mga sumusunod na kalagayan:
(a) Kapag gagawan ng operasyon o invasive pagpapagamot (paraang pagpasok sa katawan) ang maysakit at kinakailangan na may kasamang kamag-anak o kinakailangan magpirma ang kamag-anak ng kasulatan ng pagsang-ayon ayon sa regulasyon sa batas.
(b) Nasa emergency room o iba pang kakaibang deparmento at kinakailangan ipaliwanag ang kalagayan ng sakit ng pasyente.
(c) Iba pang kalagayan dahil lumala ang sakit ng pasyente o may paraan ng pagpapagamot na kinakailangan, at tinasang may pangangailangan sa pagdalaw sa maysakit at pumayag ang lugar ng pagpapagamot.
 
Ipinapaalala ng Kagawaran ng Kalusugan na iwasan ang hindi kinakailangang pagdalaw sa maysakit, mungkahing gumamit ng video call o pagtawag sa telepono. Kapag kinakailangan dumalaw, tumupad sa pagrehistro ng tunay na pangalan at sumunod sa mga kaugnay na hakbang sa pamamahala ng ospital. Magbigay ng katunayan ng negatibong resulta sa antibody rapid test o PCR test na ginawa sa loob ng tatlong araw. Dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon tuwing pumasok sa mga pagamutan, sumunod sa tamang etiketa sa kalinisan ng paghinga at pag-ubo, tumupad sa kalinisan ng kamay.