Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pahayag ng CECC, may kondisyon sa pagdalaw sa maysakit sa ospital sa buong Taiwan simula Disyembre 10 (C/11-1)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC) ngayong araw (28), sa konsiderasyon na patuloy na bumababa ang bilang ng kasong positibo sa buong bansa, matatag at nakakontrol ang epidemya sa bansa, natimbang ang pangangailangan ng publikong dumalaw sa maysakit at ang kaligtasan sa pag-iwas sa epidemya ng ospital, magsisimulang magpapaluwag ng pagdalaw sa maysakit sa mga ospital sa buong Taiwan nang may kasamang kondisyon mula Disyembre 10, 2022. Sumusunod ang paliwanag sa mga kaugnay na hakbang at pamamahala:


1.  Maaaring dumalaw sa maysakit sa ospital nang may kondisyon. May nakatakdang oras sa pagdalaw bawat araw at pinakamarami ang 2 taong dadalaw sa isang pasyente bawat beses. Hindi limitado sa oras at bilang ng taong dadalaw sa mga sumusunod na kalagayan:


(a)  Mga pasyenteng magkakaroon ng operasyon, eksamen o paggagamot na may ipapasok sa katawan (invasive tests), kinakailangang may kasamang miyembro ng pamilya o kung may pipirmahan na pagsang-ayon o dokumento ang miyembro ng pamilya nang sang-ayon sa batas.

(b)   Sa emergency room, ICU o hospice dahil sa pangangailangang ipaliwanag ang kalagayan ng sakit ng pasyente.

(c)  Pagdalaw sa pasyenteng malala o malubha ang kalagayan ng sakit.

(d)  Iba pang kakaibang dahilan, matapos ang ebalwasyon na kinakailangan ang pagdalaw at may pahintulot mula sa pagamutan.


2. Ang mga dadalaw sa maysakit, anuman ang bilang ng bakuna, ay dapat magbigay ng katibayan ng negatibong resulta sa sariling gastos na swab test na ginawa sa araw ng pagdalaw, ngunit maaaring hindi na mag-swab test kapag natiyak na kwalipikado sa kondisyong natapos ang quarantine at may 15 araw hanggang 3 buwan nang nakalipas mula magkasakit o mula nagpositibo (ganoon rin sa mga walang sintomas).


3. Huwag dumalaw sa maysakit sa ospital sa panahon ng self-initiated prevention ngunit kapag kwalipikado sa kondisyon na nabanggit sa itaas at may pahintulot mula sa pagamutan, maaaring dumalaw sa maysakit matapos magbigay ng katibayan ng negatibong resulta sa sariling gastos na swab test na ginawa sa araw ng pagdalaw. Hindi maaaring gamitin ang kondisyong hindi na mag-swab test.


Paalala ng CECC, dahil ang ospital ay lugar na mataas ang panganib ng paghawa, pilitin na iwasan ang hindi kinakailangang pagdalaw sa maysakit sa panahon ng pandemya. Mungkahing gumamit ng video call o telepono imbes na dumalaw. Ka

pag may pangangailangan na pumunta at dumalaw, dapat walang kaugnay na sintomas ng COVID-19 ang dadalaw at panganib na TOCC (paglakbay, trabaho, pag-ugnay at pagtipon). Dapat magsuot ng facemask sa pagpasok sa ospital at sundin ang mga kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa sakit, upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at ng maysakit. Patuloy na babaguhin ng CECC ang mga kaugnay na tuntunin sa pamamahala sang-ayon sa kalagayan ng epidemya.