Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Mula Oktubre 19, ang publikong maglalakbay sa ibang bansa at dating naturukan ng Medigen ay maaaring magpaturok ng 1-3 COVID-19 bakuna ayon sa inaprubahang proyekto ng bansa (C/10-2)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC), sa konsiderasyon na unti-unting nagpapaluwag sa kontrol sa borders ng bansa, nadadagdagan ang iba’t ibang uri ng palitan ng mga bansa, bahagi ng mga bansang pumaparito sa Taiwan ay sumasang-ayon sa tatak at bilang ng bakuna, maaaring hindi na ipatupad ang quarantine o isolation o ipagpalit sa katunayan ng pagka-negatibo. Matapos ang pangkalahatang ebalwasyon, nagbigay ng anunsyo ang CECC na mula sa araw na ito, ang publikong aalis sa bansa at nakapagturok na ng bakunang Medigen ay maaaring turukan ng COVID-19 bakuna na nagmula sa ibang bansa at inaprubahan ng Taiwan:


1.  Kondisyon ng pagturok:

Para sa mga taong nabakunahan ng Medigen at nangangailangang umalis sa bansa, sumang-ayon sa pangangailangan ng pupuntahang bansa (kabilang ang mga restriction sa pagsakay sa eroplano at pagpasok sa kanilang bansa, pagliban sa quarantine o isolation o katunayan ng pagka-negatibo). Magdala ng kaugnay na dokumento (tulad ng e-tiket o katunayan ng pag-aaral o trabaho), at maaaring magpaturok ng una hanggang pangatlong dose ng COVID-19 bakuna na nagmula sa ibang bansa at inaprubahan ng Taiwan.


2.  Bilang at pagitan ng pagturok:

Bukod sa Medigen, itinuturing na basic ang una at pangalawang dose ng bakunang gamot mula sa ibang bansa, dapat may pagitan na apat na linggo (28 araw) at higit pa. Ang pangatlong dose ng bakuna bukod sa Medigen ay itinuturing na booster at dapat may pagitan na 12 linggo (84 araw) sa naunang pagturok.


Ipinapaalala rin ng CECC, matapos magpabakuna ang publiko, maaaring i-download ang digital katibayan ng pagturok sa bakuna mula sa Aplikasyon para sa Digital COVID-19 Certificate https://dvc.mohw.gov.tw/ . Mungkahing gawin ang aplikasyon 2 araw makaraan ang pagbakuna.


Muling pagpapaalala ng CECC, tuloy ang pagbubukas ng borders ng bansa at unti-unting bumabalik sa normal na buhay ang madla. Bago maglakbay sa ibang bansa, humingi ng payo sa klinikang medisina sa paglalakbay. Kapag nagkaroon ng lagnat, pagtatae, may pantal-pantal sa katawan, ubo at iba pang sintomas ng nakakahawang sakit 14 araw bago bumalik sa Taiwan, kusang magsabi agad sa tagapagsuri ng Taiwan Centers for Disease Control (CDC) pagdating sa Taiwan upang agarang magkaroon ng nararapat na ebalwasyon at pangangalaga. Pagdating sa Taiwan, dapat sundin ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit. Ipatupad ang mga itinakdang tuntunin kaugnay sa COVID-19 sa panahon ng self-monitoring. Kapag may karamdaman sa katawan matapos bumalik sa bansa, agarang magpagamot at kusang magsabi sa manggagamot ukol sa iyong kamakailan na paglalakbay upang makatulong sa pagsisiyasat ng manggagamot.