Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

CECC Tumutulong sa Lokal Pamahalaan Magtayo ng 6 Lugar ng Bakuna para sa Batang 5-11 Taon Gulang mula Hunyo 1 (C/5-16)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC), hanggang Mayo 28, umabot na sa 455,000 ang bilang ng batang 5-11 taon gulang at nagpaturok na ng COVID-19 bakuna (may 30% ng kabuuang bilang ng mga bata). Upang maagang magkaroon ng proteksyon at kaligtasan sa sakit ang mga bata, tumutulong ang CECC sa mga lokal na pamahalaan na makapagtayo ng lugar kung saan maaaring magpabakuna ang mga bata mula Hunyo 1, tulad nang sa Taipei Freedom Square, New Taipei Banqiao Train Station, Taoyuan Arena, Taichung National Museum of Natural Science, Tainan Public Library at sa Kaohsiung Exhibition Center. Panatag ang loob ng mga magulang at mga bata na magpabakuna rito at maaaring dagdagan ang bakuna ayon sa kalagayan ng pagpapaturok sa bawat lugar. 

Ipinaliwanag ng CECC, kasalukuyang aktibong itinutulak ang pagturok ng bakuna sa mga kabataan sa bawat lungsod at probinsya, at maaaring magpaturok sa ospital o magkakasamang magpaturok sa loob ng paaralan. Ukol sa batang 5 hanggang 11 taon gulang, maaaring piliin ng magulang at kabataan kung may nais na magpaturok. Kapag piniling magpaturok sa ospital o sa nabanggit na 6 na lugar, magkasamang paparoon ang magulang (tagapag-alaga o kaugnay na tao) at pipirmahan ang ebalwasyon at kasulatang may nais na magpaturok at magpabakuna matapos gawin ng doktor ang pagsusuri. Kapag dating nagpositibo sa sakit, dapat hintayin makalipas ang tatlong buwan matapos gumaling sa sakit bago maaaring magpaturok ng bakuna.