Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Simula 00:00 sa Oktubre 13, 2022, ibababa sa Level 2 Alert ang payo sa paglalakbay sa COVID-19 pandemya, dapat gawin ang mga hakbang sa proteksyon sa paglalakbay sa ibang bansa (C/10-1)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC), bilang pagtugon sa pagpapaluwag ng control sa borders ng bansa at iba’t ibang internasyonal na pangangailangan, gumagawa ng anunsyo na mula 00:00 ng Oktubre 13, 2022, ang payo sa paglalakbay ay ibababa sa Level 2 Alert. Ipinapaalala na nariyan pa rin ang panganib ng pagkalat ng COVID-19. Nananawagan sa mga taong maglalakbay sa ibang bansa, dapat makumpleto ang bakuna at gawin ang mga hakbang sa pag-iwas sa pandemya upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat isa.


Ipinahayag ng CECC, kasalukuyang panatag ang sitwasyon ng COVID-19 sa buong mundo ngunit maaaring hindi natantiyahan nang husto ang bilang ng nahawaan dahil sa pagbawas ng pagsusuri sa bawat bansa. Pangunahing variant sa buong mundo ang BA.5 variant na malakas makahawa at patuloy na nagkakaroon ng bagong variant. Inaasahang patuloy pa rin ang COVID-19 pandemya sa buong mundo. Ayon sa kasalukuyang pananaliksik, may malakas na proteksyon ang booster vaccine laban sa BA.5 variant, makakapag-iwas ma-ospital, magkaroon ng malalang karamdaman at pagkamatay, at makakagaan sa panganib sa kalusugan. Dahil tumaas na rin ang porsyento ng mamamayang nagpabakuna, kaya ibinaba ang COVID-19 pagpapayo sa paglalakbay sa lahat ng bansa sa Level 2 Alert. Hinihikayat sa mamamayan na dapat tapusin ang pagturok ng bakuna 14 araw bago umalis sa bansa at gawin nang mabuti ang pangangalaga at proteksyon sa sarili.


Ipinaliwanag ng CECC, ang layunin ng pagtatag ng antas ng pagpapayo sa paglalakbay ay upang mabigyan ang publiko ng sanggunian sa kalagayan ng pandemya sa bansang pupuntahan at paghahanda sa personal na proteksyon. Sa ngayon, dahil unti-unti nang nagbukas ng borders ang mga iba’t ibang bansa sa mundo, lumuwag na rin ang mga hakbang sa pag-iwas sa pandemya sa bawat bansa kaya dumadami na ang mga taong naglalakbay at walang makabuluhan na pagkakaiba sa panganib ng impeksyon sa pagitan ng mga bansa o rehiyon. Sakop sa mga hakbang sa pagpapatupad ng pangangalaga at proteksyon sa sarili ang kumpletong pagbakuna, kalinisan ng kamay, tamang etiketa sa pagbahin at pag-ubo, paggamit ng facemask at iba pang personal na kasanayang pangprotekta. Iwasan ang pagpunta sa mga lugar na madaming tao o may mataas na peligrong mahawaan ng sakit bilang mahalagang paraan ng pag-iwas na mahawaan at magkaroon ng mataas na panganib sa malubhang sakit.


Muling ipinapaalala ng CECC, kasama sa pagbukas ng borders ang unti-unting pagbalik ng madla sa pangkaraniwang kabuhayan. Bago maglakbay, humingi ng payo sa klinikang medisina sa paglalakbay. Kapag nagkaroon ng lagnat, pagtatae, may pantal-pantal sa katawan, ubo at iba pang sintomas ng nakakahawang sakit 14 araw bago bumalik sa Taiwan, kusang magsabi sa tagapagsuri ng Taiwan Centers for Disease Control pagdating sa Taiwan upang agarang magkaroon ng nararapat na ebalwasyon at pangangalaga. Pagdating sa Taiwan, dapat sundin ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit. Ipatupad ang mga tuntunin kaugnay sa COVID-19 sa panahon ng self-monitoring. Kapag may hindi maginhawang pakiramdam matapos bumalik sa bansa, agarang magpagamot at kusang magsabi sa manggagamot ukol sa iyong kamakailan na paglalakbay upang makatulong sa pagsisiyasat ng manggagamot.