Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Simula Disyembre 1, may katamtamang pagpapaluwag sa paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa sakit (C/11-2)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC) ngayong araw (ika-28), sa pagbibigay ng konsiderasyon na tumatag na ang kalagayan ng pandemya at ang pagkalat ng nakakahawang sakit sa paghinga sa bansa, at upang mapangalagaan ang pag-iwas sa pandemya, ang pagpapatakbo sa ekonomiya at sa lipunan, mapanatili ang kakayahan at mabisang pamamahala sa pag-iwas sa sakit sa bansa at dumaan sa panlahatang ebalwasyon ng sitwasyon ng pandemya, may katamtamang pagpapaluwag sa paggamit ng facemask at iba pang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit. Nasa ibaba ang paliwanag sa mga kaugnay na regulasyon:


1. Pinapawalang-bisa ang tuntunin ng paggamit ng facemask sa lahat ng panahon sa mga espasyo at lugar sa labas ng gusali. Saka na lamang tatalakayin ang tuntunin ng facemask sa mga malalaking aktibidad sa katapusan ng taon at sa pagsapit ng Bagong Taon, depende sa pagbabago sa kalagayan ng pandemya.


2. Mananatili ang paggamit ng facemask sa lahat ng panahon sa mga espasyo at lugar sa loob ng gusali (kasama ang loob ng kotse, barko, transportasyong panghimpapawid. Kapag may sumasang-ayon sa iba pang kalagayan, maaaring hindi gumamit ng facemask.


3. Sa mga sumasang-ayon sa mga sumusunod na kalagayan sa ibaba, maaaring hindi gumamit ng facemask sa loob ng silid ngunit dapat may dala o nakahandang facemask. Dapat pa ring magsuot ng facemask kapag may naramdamang kaugnay na sintomas o tuwing hindi mapanatili ang distansya sa iba’t ibang tao.

(a) Tuwing nag-eehersisyo o naglalaro ng sports, kumakanta, nagpapakuha ng litrato (mag-isa o grupo).

(b) Tuwing nasa sariling sasakyan, kasama sa sariling tirahan ang iba pang kasama sa sasakyan o tuwing walang ibang kasama sa sasakyan.

(c) Kapag gumagawa ng live broadcast, recording, emcee, nag-uulat, nakikipagpanayam, nagsasalita, lektura at iba pang trabahong pag-uusap o tuwing may pormal na potograpiya sa aktibidad at tuwing habang ginaganap. 

(d) Tuwing nasa hot / cold spring, nasa oven, spa, sauna, steam room, mga aktibidad sa tubig at iba pang lugar na maaaring mabasa ang facemask.


4. Maaaring hindi gumamit ng facemask tuwing may pangangailangang kumain o uminom tuwing nasa labas.


5. Maaaring pansamantalang tanggalin ang facemask sa mga lugar o aktibidad na itinakda ng CECC o iba pang namamahalang opisina kapag sumasang-ayon sa mga kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa sakit ng CECC o iba pang namamahalang opisina.


6. Sa mga lugar ng kainan: Kinakansela ang tuntunin na hindi maaaring makipagtagay ng alak o inumin sa bawat mesa tuwing may handaan.


Paalala ng CECC, ihinihikayat pa rin gumamit ng facemask ang mga taong may katawang sensitibo, may chronic na sakit o may lagnat at may sintomas sa paghinga, sa mga lugar na maraming tao. Ang trabahong pag-iwas sa sakit ay pananagutan ng bawat tao. Ipatupad ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit. Panatiliin ang magandang kasanayan sa sariling kalusugan at kalinisan. Pangalagaan ang sarili at pangalagaan ang ibang tao. Magkasamang panatiliin ang kaligtasan ng lipunan sa bansa at paalala rin sa mga hindi pa nabubuo ang bakuna sa COVID-19, magpabakuna sa pinakamadaling panahon upang mapangalagaan ang kalusugan ng sarili at ng ibang tao.