Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Impormasyon mula sa CECC: Bilang pagtugon sa pandemya sa Tsina, muling isasagawa ang mga hakbang sa pagsusuri sa mga manlalakbay mula sa Tsina mula Enero 1, 2023 at patutuparin ang 7 araw na self-prevention at swab test (C/12-2)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center, bilang pagtugon sa dumadaming positibong kaso sa Tsina at upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan sa Taiwan at upang maagang magkaroon ng paggagamot at pangangalaga sa mga taong positibo at nang maiwasan at matuklasan ang mga variants na may mataas na panganib, mula Enero 1 hanggang Enero 31 (oras ng pagdating sa Taiwan), bukod sa panatiliin ang kasalukuyang patakaran na hindi pinapayagan ang pagdating ng mga turista mula Tsina, ang mga manlalakbay na sumakay sa 4 na direktang rotang paglipad mula Tsina at ang publikong nasa Kinmen at Matsu na sakop ng espesyal planong paglalakbay sa Taiwan ay kailangang gumawa ng PCR pagsusuri ng laway pagdating sa airport (o sa pier). Matapos gawin ang pagsusuri, dapat umuwi agad sa tirahan at ipatupad ang 7 araw na kusang self-prevention at kasunod na sariling swab test. Ang taong nagpositibo ay dapat tumupad ng 5+n pangangalaga sa bahay at isagawa ang pamamahala sa sariling kalusugan. Ipapadala ang sample ng nagpositibo sa Kunyang Laboratory ng Center for Disease Control (CDC) para sa virus sequencing.


Isinaad ng CECC, kasabay sa pagbabago kamakailan ng mga hakbang sa pag-iwas at kontrol sa COVID-19 sa Tsina, at dahil hindi maliwanag ang impormasyon sa kalagayan ng pandemya at may kalagayang dumadami ang bilang ng nagpositibo, ang Japan, Italy at iba pang bansa ay kasalukuyang may mga hakbang na pagtugon sa pagkontrol ng borders, dinagdagan ang paghigpit ng pagsusuri sa lahat ng manlalakbay mula Tsina, may kontrol sa paglipad ng eroplano at iba pang paghihigpit na mga hakbang. Inaasahan na ang kalagayan ng pandemya sa Tsina ay maaaring makaapekto sa pag-iwas sa sakit at sa medikal kakayahan ng ating bansa.


Mahigit pang paliwanag ng CECC, mahirap suriin ang pagbabago ng COVID-19 pandemya. Bukod sa nasabing karagdagang hakbang sa pagsusuri sa mga manlalakbay mula Tsina, ang iba pang manlalakbay na may hinalang sintomas ng COVID-19 pagdating sa bansa o sa loob ng 14 araw bago dumating sa bansa, dapat magkusang sabihin sa tauhan ng CDC sa airport (o sa pier), gumawa ng ebalwasyon sa kalusugan at PCR pagsusuri ng laway. Dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon sa pagsakay ng sasakyan papunta sa tirahan at ipatupad ang paghuhugas sa kamay.


Binigyan-diin ng CECC, ang lahat ng manlalakbay na dumarating sa Taiwan ay mabibigyan ng rapid test kit. Ipatupad ang tuntunin ng 7 araw na self-prevention. Upang mapangalagaan ang kalusugan ng sarili at ng iba pang mamamayan, gumawa ng swab test sa araw ng pagdating sa Taiwan o sa unang araw ng self-prevention at kapag may naramdaman na sintomas. Sa paglabas ng tirahan sa panahon ng self-prevention, dapat may dalang resulta ng negatibong swab test na ginawa sa loob ng 2 araw. Ang magpositibo sa swab test ay dapat magsagawa ng 5+n pangangalaga sa bahay at pamamahala sa sariling kalusugan nang ayon sa tuntunin.