Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pamamahala sa Pag-iwas sa Epidemya sa Industriyang Pagkain at Kainan sa Lungsod ng Taipei (C/10-8)

1. Pamamahala sa Pagkain:
(1) Hindi sapilitan ang paggamit ng partisyon o pangharang at pag-upo nang magkakalayo.
(2) Maaaring lumayo sa sariling mesa at makipagtagay at makihalubilo sa ibang tao tuwing handaan ngunit minamabuting bawasan ang dalas.
(3) Hindi sapilitan ang taong tagapagsilbi sa pagbigay ng pagkain sa isang mesa o sa mga buffet-style na kainan.

2. Pamamahala sa Tindahan:
(1) Ipatupad ang sistemang contact tracing. Hindi maaaring papasukin ang kostumer na may lagnat o may sintomas sa paghinga. Dapat gumamit ng facemask bukod sa oras na kakain.
(2) Isukat ang temperatura ng katawan bago pumasok sa tindahan. Gumamit ng alcohol, hand sanitizer o magbigay ng lugar kung saan maaaring maghugas ng kamay.
(3) Dapat may angkop na pangharang sa mga buffet-style na kainan upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo sa mga pagkain.
(4) Dapat ipaalam sa Kagawaran ng Kalusugan tatlong araw bago magkaroon ng tao higit sa bilang ng tao sa tuntunin ng CECC sa loob at labas ng gusali sa kalagayang pangnegosyo.