尚未定義

Mayor ng Lunsod Tinikman ang Pagkain ng Bagong Imigrante - 「Monga 200 Noodles na may Suso」

 

Ang Mayor ng Lunsod ay pumunta sa Distrito ng Wanhua noong hapon ng Mayo 3, 2013 upang matikman ang kaisa-isa sa buong Taiwan「Noodles na may Suso」na pagkaing handa ng bagong imigrante. Ang 「Noodles na may Suso」ay kilalang pagkain sa may parteng timog (south) ng Tsina. Ang noodles na ginagamit ay matabang bihon na gawa sa bigas, nababanat at madulas sa panlasa. Nilalagyan ng star anise, cloves at Chinese herb at iba pang mga pampalasa ang mga suso at pakukuluan upang gawing sabaw. Ito ay dinadagdagan ng mani, tainga ng daga (fungus mushroom), mahabang sitaw, bamboo shoots, ibinurong gulay, manipis na soya beancurd roll, sariwang gulay at may green onions, coriander at iba pang panghalo. Maaari itong haluan ng karneng baka, baboy, mga bituka at iba pang naaayon sa panlasa ng bawat tao. Ang 「Noodles na may Suso」ay may kakaibang lasa na may halong maasim, maanghang, sariwa, mabango, at mainit . Hinahaluan ng Punong puno na walo o siyam na uring gulay, nakakamithi ng labis ang asim anghang na lasa at napakalaking mangkok.

Ipagsasama ng Wanhua District Office ang mga tindahang bukas ng mga bagong imigrante sa loob ng distrito, at sa pagsasaisip ng konseptong 「Mga Bagong Lugar ng Pagtitipon, Lugar ng Palitan ng Ideya sa Kabuhayan」at ipinangalang “Mga Bagong Lugar ng Pagtitipon”. Ang panukalang ito ay nagkamit rin ng gantimpala sa Creative Proposal Ideas ng Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei. Sa kasalukuyan, may 9 na kasali sa “Mga Bagong Lugar ng Pagtitipon sa Wanhua”. Kabilang rito ang Hai-Tien Dumplings, Hong-Low (Pulang Gusali) Sabaw na Karne , Tong-Shi-Soon Pritong Talaba, MongJia 200 Noodles na may Suso, Vietnam Spring Roll, Siao-pang carinderia, Shue-uh Vietnam Carinderia, pinasingaw na Mabahong To-fu at iba pang mga kilalang pagkain. Bukod rito, naisulat at naitala na rin sa 『Tourist Map ng Kultura at Pagkain sa Wanhua』at iba pa upang matulungan sa pagkakakilala at pagnenegosyo. Inaasahang pumarito ang lahat upang maranasan ang kagandahan ng Wanhua!

   
Mga Bagong Lugar ng Pagtitipon, Lugar ng Palitan ng Ideya sa Kabuhayan
Mga Bagong Lugar ng Pagtitipon, Lugar ng Palitan ng Ideya sa Kabuhayan
Mga Bagong Lugar ng Pagtitipon, Lugar ng Palitan ng Ideya sa Kabuhayan