尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Ang iskedyul ng kurso sa kurso ng 2018 na bagong imigrante ng Civil Affairs Bureau (ay nakumpirma na)