尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Bunga at Nakamit ng 「2017 Kursong Pagtatahi para sa mga Bagong Imigrante」ng Distrito ng Wanhua