尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

2017 Pag-aaral at Pagtatala ng Katutubong Kultura at Kuwento para sa mga Bagong Imigrante