臺北市新移民專區網站菲律賓文版-Bunga at Nakamit ng 「2016 Kursong Pagtatahi para sa mga Bagong Imigrante」ng Distrito ng Wanhua
尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Bunga at Nakamit ng 「2016 Kursong Pagtatahi para sa mga Bagong Imigrante」ng Distrito ng Wanhua