尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

2019 Lunsod ng Taipei Iskedyul ng mga Nakatalang Kursong Pag-aaral sa Pagsasanay sa Pamumuhay para sa Bagong Imigrante sa Bawat Distrito