Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
121Mula ngayon hanggang Hunyo 8, itinaas ng CECC ang pandemic alert sa Level 2 at mahigpit na binabantayan ang pagkalat sa komunidad!2021-05-19
122Ministro ng Labor Website ng Abiso sa Napuntahang Lugar ng Covid-19 Pasyente (Bersyon sa iba’t ibang wika) 2021-05-17
123Taipei City Hospital Zhongxing, Renai, Heping, Zhongxiao at Yangming Branch sariling babayaran na COVID-19 eksamen ibinaba ang presyo sa $5000 mula Marso 15 (Lunes) (c3/1)2021-03-27
124 Paglalakbay (travel bubble) mula Taiwan papuntang Palau, kailangang umalinsunod sa 5 prinsipyo ng pag-iwas sa epidemya (c3/2)2021-03-27
125Disyembre 1 sisimulan ang “Proyekto Pag-iwas sa Sakit sa Panahon ng Taglamig”, mangyaring sumunod at gawin ng publiko at ng mga pagamutan at klinika. (11-1)2020-11-24
126Upang sumunod sa mga hakbang sa pag-iwas ng sakit na ipinahayag ng Sentral Awtoridad, gagamit ng facemask ang lahat ng mamamayang papasok sa City Hall ng Lungsod ng Taipei simula Agosto 6.(8-1)2020-08-05
127Panatiliin ang distansya sa pakikisalamuha sa ibang tao (4-10)2020-04-27
128Wastong Pag-iwas sa Sakit, Linisin ang Kapaligiran – may bersyong iba’t-ibang wika(4-9)2020-04-20
129Pagkilala sa Malubha, Kakaiba at Nakakahawang Pulmonya sa Isang Larawan – may bersyong iba’t-ibang wika (Wuhan Pulmonya)(4-8)2020-04-20
130Lungsod ng Taipei Pangangalaga sa naka-Home Quarantine (4-7)2020-04-15
131Paggawa ng Pag-iwas sa Sakit sa mga Komunidad sa Taipei (4-6)2020-04-15
132Magpatemperatura at magmaskara sa loob ng mga transportasyon(4-3)2020-04-10
133Simula Abril 9, Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei 4th Floor paitaas hindi bukas sa publiko!Simula Abril 9, Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei 4th Floor paitaas hindi bukas sa publiko!(4-5)2020-04-08
134May multang 3600 -6000 ang pagtatapon ng facemask sa di-wastong paraan(4-4)2020-04-08
135Mula Abril 9, ipagpapatupad ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei ang paggamit ng mouth mask ng lahat ng mamamayang papasok sa mga opisinang nagbibigay-silbi sa mga mamamayan bilang paraan ng pag-iwas sa sakit (4-2)2020-04-06
136Sapilitang Paggamit ng Mouth Mask sa Lahat ng Pampublikong Transportasyon, Multang $3,000-15,000 sa hindi makikinig sa paggabay! (4-1)2020-04-06
137Dr. Shan-Chwen Chang – Wastong Paggamit ng Mouth Mask sa Magkakaibang Wika (Ingles, Bahasa Indonesia, Thai, Vietnamese, Malay, Filipino) (3-1)2020-03-17
138Mga Paraan sa Pag-iwas sa Wuhan Pulmonya(2-4)2020-02-06
139Mula Pebrero 2, Guangdong, Tsina itinalaga bilang secondary endemic area (2-3)2020-02-04
140Tingnan ang pagpapaliwanag ni NTUH Dr. Zhang Sang Chun sa video ukol sa tamang paggamit ng mouth mask at paghuhugas ng kamay (2-2)2020-02-04