Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
21Lungsod ng Taipei Eksklusibo sa COVID-19 (C/5-12)2022-05-26
22New Immigrants’ Hall Pagtugon sa Epidemya may Serbisyong Agarang Pagsasalin sa 3-Partidong Tawag (C/5-11)2022-05-23
23Klinikang Pag-iwas sa Epidemya para sa Kabataan at Magulang sa Lungsod ng Taipei (C/5-10)2022-05-16
24202 Klinika sa Lungsod ng Taipei, tumutulong sa pagsasamang pag-iwas sa epidemya sa lipunan (C/5-9)2022-05-16
25Mga Patakaran sa Pagtigil ng Klase at mga Hakbang pagtugon sa Epidemya sa mga Paaralan sa Lungsod ng Taipei (C/5-8)2022-05-16
265/11 Nagsimula ang Emerhensya Klinika sa Pag-iwas sa Epidemya sa Taipei Rapid Transit Corporation (TRTC) Muzha Depot sa Lungsod ng Taipei (C/5-7)2022-05-16
27Appointment para sa Bakuna at Espesyal Klinika ng Batang 6-11 taon gulang (C/5-6)2022-05-16
28May 11 ospital sa Lungsod ng Taipei magbubukas ng “Emerhensyang Klinika sa Pag-iwas sa Epidemya”, magbibigay ng serbisyo sa PCR, pagkonsulta at pagkuha ng gamot! Nagsimula rin Mayo 4 ang “Rapid Test Positibo Emerhensyang Klinika” sa Beitou Shilin Technology Park, mag-appointment muna bago pumaroon para mabawasan ang oras ng paghihintay! (C/5-5)2022-05-09
29Magsisimula na ang bakuna para sa mga batang 6-12 taon gulang. May serbisyong klinika ng bakuna sa kabataan sa ilang ospital sa Lungsod ng Taipei bilang pagtugon sa anumang sintomas na maaaring lumabas pagkatapos magpabakuna. (C/5-4)2022-05-09
30Bilang pagtugon sa iskedyul ng pagsusulit sa bawat paaralan, ibabalik ang actuwal pag-aaral sa high school sa Lungsod ng Taipei mula Mayo 2. Patuloy ang hikayat ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagsasanay sa distance learning. (C/5-3)2022-05-06
31Mga hakbang sa positibong rapid test (C/5-2)2022-05-06
32Hinihikayat ng Kagawaran ng Edukasyon sa Lungsod ng Taipei na pagkatapos mabakuna ang mga elementarya, magsagawa ng 3-5 araw na pagsasanay sa distance learning. Tutulong ang bawat paaralan sa pangangailangan ng mobile device at internet ng mga mas walang kayang mag-aaral. (C/5-1)2022-05-06
33Simula Abril 28, dalhin ang health card sa pagbili ng home-use rapid-test kits. Simula Mayo 1, maaaring pumaroon sa 145 botika upang bumili ng face masks sa sistemang may rehistrasyon ng pangalan. (C/4-9)2022-05-03
34Tanggal ang sistemang contact tracing mula ngayon, paggamit ng face mask at kasalukuyang hakbang sa pag-iwas sa sakit mananatili hanggang Mayo 31 (C/4-8)2022-05-03
35Gamitin ang Lungsod ng Taipei pre-appointment platform para sa pagturok ng bakuna. Para sa anumang tanong o pangangailangan tuwing home isolation, tumawag sa hotline ng COVID-19 Sentro ng Pangangalaga sa Lungsod ng Taipei 9:00-17:00. (C/4-7)2022-04-26
36 Sentro ng Pangangalaga sa Tahanan bigay ng 12 administratibong distrito sa Lungsod ng Taipei. Kapag may emerhensyang pangangailangan sa pagpapagamot ang taong nagpositibo o naka-isolation, tumawag at humingi ng tulong sa 119! (C/4-6)2022-04-26
37Mula Abril 18, “Pagsusuri ng Laway” para sa mga taong galing US, Canada, NZ at Australia (C/4-4)2022-04-26
38Patuloy na Pangangalaga sa Nagpositibong Nagdadalantao ayon sa Bilang ng Linggo ng Pagkabuntis (C/4-3)2022-04-26
39Planong District Care Centers at Online Hospital Services sa Lungsod ng Taipei (C/4-5)2022-04-25
40Adjustment sa Trabaho, Bawasan ang Paghahawaan sa pagitan ng mga Empleyado (C/4-2)2022-04-18