Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Simula Enero 6, mga quarantine hakbang sa manlalakbay sa Taiwan mula sa Tsina via Hong Kong o Macau (C/1-1)2023-01-10
2Simula Enero 1, 2023, ang tagadayuhang nagpositibo sa COVID-19 sa Taiwan at walang pagkilanlan sa health insurance, kailangan sariling bayaran ang paggagamot sa isolation (C/12-3)2023-01-07
3Impormasyon mula sa CECC: Bilang pagtugon sa pandemya sa Tsina, muling isasagawa ang mga hakbang sa pagsusuri sa mga manlalakbay mula sa Tsina mula Enero 1, 2023 at patutuparin ang 7 araw na self-prevention at swab test (C/12-2)2023-01-02
4CECC plano mula Enero 1, 2023, mga dayuhang walang NHI at nagpositibo sa COVID-19 sa Taiwan, kailangang magbayad ng sariling gastos sa isolation at paggagamot (C/12-1)2022-12-09
5Mula Disyembre 10 00:00, wala nang limitasyon sa bilang ng taong dumadating sa bansa (C/11-3)2022-12-01
6Simula Disyembre 1, may katamtamang pagpapaluwag sa paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa sakit (C/11-2)2022-12-01
7Pahayag ng CECC, may kondisyon sa pagdalaw sa maysakit sa ospital sa buong Taiwan simula Disyembre 10 (C/11-1)2022-12-01
8Mula Oktubre 19, ang publikong maglalakbay sa ibang bansa at dating naturukan ng Medigen ay maaaring magpaturok ng 1-3 COVID-19 bakuna ayon sa inaprubahang proyekto ng bansa (C/10-2)2022-10-26
9Simula 00:00 sa Oktubre 13, 2022, ibababa sa Level 2 Alert ang payo sa paglalakbay sa COVID-19 pandemya, dapat gawin ang mga hakbang sa proteksyon sa paglalakbay sa ibang bansa (C/10-1)2022-10-19
10Upang mapatibay ang pag-iwas sa epidemya sa mga dayuhang manggagawa, ihikayat ng amo magpaturok ng COVID-19 booster shot ang manggagawa. (C/9-2)2022-09-14
11Mula 9/12, sisimulang muli ang Taiwan free-visa para sa Estados Unidos, Canada, New Zealand, Australia, Europe at mga diplomatikong bansa (C/9-1)2022-09-12
12Mula Setyembre 1, nananatili ang 3+4 hakbang quarantine sa mga manlalakbay mula sa ibang bansa, huling 4 na araw ng sariling pag-iwas sa pandemya binago “1 tao sa 1 kuwarto” (C/8-2)2022-08-22
13Simula Agosto 15 madaling-araw 00:00, hindi na kailangan ang COVID-19 PCR report sa nakaraang 2 araw para sa lahat ng sumakay sa eroplano papunta rito sa Taiwan (C/8-1)2022-08-15
14Mula Hulyo 25, pagpapaluwag sa mga tagadayuhang nais pumarito sa Taiwan sa dahilan ng pagiging boluntaryo, sa nagpapangaral ng relihiyon, mga pagpupulong sa relihiyon, training, internasyonal exchange at trabaho habang nagbabakasyon (exchange ng mga kabataan) (C/7-2)2022-07-26
15Mula Hulyo 19 may Pagpapaluwag sa Paggamit ng Facemask at iba pang hakbang sa Pag-iwas sa Epidemya (C/7-1)2022-07-26
16Mula Hulyo 1, nananatili ang kasalukuyang paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa epidemya (C/6-1)2022-07-04
17CECC Tumutulong sa Lokal Pamahalaan Magtayo ng 6 Lugar ng Bakuna para sa Batang 5-11 Taon Gulang mula Hunyo 1 (C/5-16)2022-06-06
18Mananatili ang kasalukuyang paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa epidemya hanggang Hunyo 30 (C/5-15)2022-06-06
19Madalas na Tanong at Sagot sa Pag-iwas sa Epidemya (C/5-14)2022-05-30
20BNT Bakuna Espesyal Klinika para sa edad 5-11 na bata sa Lungsod ng Taipei (C/5-13)2022-05-30