Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1 Nasyonal Epidemic Alert Level 3 ipinapatuloy hanggang Hunyo 28, 20212021-06-10
2​Simula ngayong araw, hihigpitan ang pamimili sa mga palengke, supermarket at pamilihan sa Lungsod ng Taipei ayon sa huling numero sa ID!2021-06-09
3​Pangunahin ang Pagpigil sa Epidemya! Kusang i-extend ang bisa ng pagtira ng mga tagadayuhan (sa mga maglilipas na ang bisa), hindi kinakailangang pumunta at asikasuhin sa opisina2021-06-09
4Nasyonal Alert Level 3 pinapatagal hanggang Hunyo 14, 20212021-05-31
5 Simula 5/24, bawal kumain sa loob ng mga restawran at tindahan ng pagkain at inumin sa Lungsod ng Taipei2021-05-28
6Karagdagang 20 rapid test stations sa 12 distrito ng Lungsod ng Taipei!2021-05-28
7Mula ngayon hanggang Mayo 28, itinaas ang epidemic alert sa Level 3 sa buong bansa2021-05-25
8Simula Mayo 19, 2021 (00:00), pansamantalang ititigil ang pagpasok sa Taiwan ng mga dayuhang walang hawak na Alien Resident Certificate ng Taiwan at pansamantalang ititigil din ang pagpunta ng mga naglalakbay upang magpalit ng eroplanong sasakyan sa Taiwan.2021-05-25
9 Upang mabawasan ang COVID-19 impeksyon at pagkalat ng epidemya, dapat sumunod at makisama sa mga hakbang ng pagpigil sa epidemya! 2021-05-21
10Rapid Screening Stands sa Lungsod ng Taipei Q&A2021-05-19
11Mula ngayon hanggang Hunyo 8, itinaas ng CECC ang pandemic alert sa Level 2 at mahigpit na binabantayan ang pagkalat sa komunidad!2021-05-19
12Ministro ng Labor Website ng Abiso sa Napuntahang Lugar ng Covid-19 Pasyente (Bersyon sa iba’t ibang wika) 2021-05-17
13Taipei City Hospital Zhongxing, Renai, Heping, Zhongxiao at Yangming Branch sariling babayaran na COVID-19 eksamen ibinaba ang presyo sa $5000 mula Marso 15 (Lunes) (c3/1)2021-03-27
14 Paglalakbay (travel bubble) mula Taiwan papuntang Palau, kailangang umalinsunod sa 5 prinsipyo ng pag-iwas sa epidemya (c3/2)2021-03-27
15Disyembre 1 sisimulan ang “Proyekto Pag-iwas sa Sakit sa Panahon ng Taglamig”, mangyaring sumunod at gawin ng publiko at ng mga pagamutan at klinika. (11-1)2020-11-24
16Upang sumunod sa mga hakbang sa pag-iwas ng sakit na ipinahayag ng Sentral Awtoridad, gagamit ng facemask ang lahat ng mamamayang papasok sa City Hall ng Lungsod ng Taipei simula Agosto 6.(8-1)2020-08-05
17Panatiliin ang distansya sa pakikisalamuha sa ibang tao (4-10)2020-04-27
18Wastong Pag-iwas sa Sakit, Linisin ang Kapaligiran – may bersyong iba’t-ibang wika(4-9)2020-04-20
19Pagkilala sa Malubha, Kakaiba at Nakakahawang Pulmonya sa Isang Larawan – may bersyong iba’t-ibang wika (Wuhan Pulmonya)(4-8)2020-04-20
20Lungsod ng Taipei Pangangalaga sa naka-Home Quarantine (4-7)2020-04-15