Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1CECC Tumutulong sa Lokal Pamahalaan Magtayo ng 6 Lugar ng Bakuna para sa Batang 5-11 Taon Gulang mula Hunyo 1 (C/5-16)2022-06-06
2Mananatili ang kasalukuyang paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa epidemya hanggang Hunyo 30 (C/5-15)2022-06-06
3Madalas na Tanong at Sagot sa Pag-iwas sa Epidemya (C/5-14)2022-05-30
4BNT Bakuna Espesyal Klinika para sa edad 5-11 na bata sa Lungsod ng Taipei (C/5-13)2022-05-30
5Lungsod ng Taipei Eksklusibo sa COVID-19 (C/5-12)2022-05-26
6New Immigrants’ Hall Pagtugon sa Epidemya may Serbisyong Agarang Pagsasalin sa 3-Partidong Tawag (C/5-11)2022-05-23
7Klinikang Pag-iwas sa Epidemya para sa Kabataan at Magulang sa Lungsod ng Taipei (C/5-10)2022-05-16
8202 Klinika sa Lungsod ng Taipei, tumutulong sa pagsasamang pag-iwas sa epidemya sa lipunan (C/5-9)2022-05-16
9Mga Patakaran sa Pagtigil ng Klase at mga Hakbang pagtugon sa Epidemya sa mga Paaralan sa Lungsod ng Taipei (C/5-8)2022-05-16
105/11 Nagsimula ang Emerhensya Klinika sa Pag-iwas sa Epidemya sa Taipei Rapid Transit Corporation (TRTC) Muzha Depot sa Lungsod ng Taipei (C/5-7)2022-05-16
11Appointment para sa Bakuna at Espesyal Klinika ng Batang 6-11 taon gulang (C/5-6)2022-05-16
12May 11 ospital sa Lungsod ng Taipei magbubukas ng “Emerhensyang Klinika sa Pag-iwas sa Epidemya”, magbibigay ng serbisyo sa PCR, pagkonsulta at pagkuha ng gamot! Nagsimula rin Mayo 4 ang “Rapid Test Positibo Emerhensyang Klinika” sa Beitou Shilin Technology Park, mag-appointment muna bago pumaroon para mabawasan ang oras ng paghihintay! (C/5-5)2022-05-09
13Magsisimula na ang bakuna para sa mga batang 6-12 taon gulang. May serbisyong klinika ng bakuna sa kabataan sa ilang ospital sa Lungsod ng Taipei bilang pagtugon sa anumang sintomas na maaaring lumabas pagkatapos magpabakuna. (C/5-4)2022-05-09
14Bilang pagtugon sa iskedyul ng pagsusulit sa bawat paaralan, ibabalik ang actuwal pag-aaral sa high school sa Lungsod ng Taipei mula Mayo 2. Patuloy ang hikayat ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagsasanay sa distance learning. (C/5-3)2022-05-06
15Mga hakbang sa positibong rapid test (C/5-2)2022-05-06
16Hinihikayat ng Kagawaran ng Edukasyon sa Lungsod ng Taipei na pagkatapos mabakuna ang mga elementarya, magsagawa ng 3-5 araw na pagsasanay sa distance learning. Tutulong ang bawat paaralan sa pangangailangan ng mobile device at internet ng mga mas walang kayang mag-aaral. (C/5-1)2022-05-06
17Simula Abril 28, dalhin ang health card sa pagbili ng home-use rapid-test kits. Simula Mayo 1, maaaring pumaroon sa 145 botika upang bumili ng face masks sa sistemang may rehistrasyon ng pangalan. (C/4-9)2022-05-03
18Tanggal ang sistemang contact tracing mula ngayon, paggamit ng face mask at kasalukuyang hakbang sa pag-iwas sa sakit mananatili hanggang Mayo 31 (C/4-8)2022-05-03
19Gamitin ang Lungsod ng Taipei pre-appointment platform para sa pagturok ng bakuna. Para sa anumang tanong o pangangailangan tuwing home isolation, tumawag sa hotline ng COVID-19 Sentro ng Pangangalaga sa Lungsod ng Taipei 9:00-17:00. (C/4-7)2022-04-26
20 Sentro ng Pangangalaga sa Tahanan bigay ng 12 administratibong distrito sa Lungsod ng Taipei. Kapag may emerhensyang pangangailangan sa pagpapagamot ang taong nagpositibo o naka-isolation, tumawag at humingi ng tulong sa 119! (C/4-6)2022-04-26