Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang 主題上版日期
1Upang sumunod sa mga hakbang sa pag-iwas ng sakit na ipinahayag ng Sentral Awtoridad, gagamit ng facemask ang lahat ng mamamayang papasok sa City Hall ng Lungsod ng Taipei simula Agosto 6.(8-1)2020-08-05
2Panatiliin ang distansya sa pakikisalamuha sa ibang tao (4-10)2020-04-27
3Wastong Pag-iwas sa Sakit, Linisin ang Kapaligiran – may bersyong iba’t-ibang wika(4-9)2020-04-20
4Pagkilala sa Malubha, Kakaiba at Nakakahawang Pulmonya sa Isang Larawan – may bersyong iba’t-ibang wika (Wuhan Pulmonya)(4-8)2020-04-20
5Lungsod ng Taipei Pangangalaga sa naka-Home Quarantine (4-7)2020-04-15
6Paggawa ng Pag-iwas sa Sakit sa mga Komunidad sa Taipei (4-6)2020-04-15
7Magpatemperatura at magmaskara sa loob ng mga transportasyon(4-3)2020-04-10
8Simula Abril 9, Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei 4th Floor paitaas hindi bukas sa publiko!Simula Abril 9, Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei 4th Floor paitaas hindi bukas sa publiko!(4-5)2020-04-08
9May multang 3600 -6000 ang pagtatapon ng facemask sa di-wastong paraan(4-4)2020-04-08
10Mula Abril 9, ipagpapatupad ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei ang paggamit ng mouth mask ng lahat ng mamamayang papasok sa mga opisinang nagbibigay-silbi sa mga mamamayan bilang paraan ng pag-iwas sa sakit (4-2)2020-04-06
11Sapilitang Paggamit ng Mouth Mask sa Lahat ng Pampublikong Transportasyon, Multang $3,000-15,000 sa hindi makikinig sa paggabay! (4-1)2020-04-06
12Dr. Shan-Chwen Chang – Wastong Paggamit ng Mouth Mask sa Magkakaibang Wika (Ingles, Bahasa Indonesia, Thai, Vietnamese, Malay, Filipino) (3-1)2020-03-17
13Mga Paraan sa Pag-iwas sa Wuhan Pulmonya(2-4)2020-02-06
14Mula Pebrero 2, Guangdong, Tsina itinalaga bilang secondary endemic area (2-3)2020-02-04
15Tingnan ang pagpapaliwanag ni NTUH Dr. Zhang Sang Chun sa video ukol sa tamang paggamit ng mouth mask at paghuhugas ng kamay (2-2)2020-02-04
16Pag-iwas sa Malubha, Kakaiba at Nakakahawang Pulmonya (Wuhan Pneumonia) (2-1)2020-02-04
17Ulat sa Pag-iwas sa Sakit na dala ng Wuhan Coronavirus – Upang maiwasan ang pagkalat ng 2019-nCoV (2019 Novel Coronavirus), sisimulan ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei ang mga kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa epidemya(1-1)2020-01-31