Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Mula Disyembre 10 00:00, wala nang limitasyon sa bilang ng taong dumadating sa bansa (C/11-3)2022-12-01
2Simula Disyembre 1, may katamtamang pagpapaluwag sa paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa sakit (C/11-2)2022-12-01
3Pahayag ng CECC, may kondisyon sa pagdalaw sa maysakit sa ospital sa buong Taiwan simula Disyembre 10 (C/11-1)2022-12-01
4Mula Oktubre 19, ang publikong maglalakbay sa ibang bansa at dating naturukan ng Medigen ay maaaring magpaturok ng 1-3 COVID-19 bakuna ayon sa inaprubahang proyekto ng bansa (C/10-2)2022-10-26
5Simula 00:00 sa Oktubre 13, 2022, ibababa sa Level 2 Alert ang payo sa paglalakbay sa COVID-19 pandemya, dapat gawin ang mga hakbang sa proteksyon sa paglalakbay sa ibang bansa (C/10-1)2022-10-19
6Upang mapatibay ang pag-iwas sa epidemya sa mga dayuhang manggagawa, ihikayat ng amo magpaturok ng COVID-19 booster shot ang manggagawa. (C/9-2)2022-09-14
7Mula 9/12, sisimulang muli ang Taiwan free-visa para sa Estados Unidos, Canada, New Zealand, Australia, Europe at mga diplomatikong bansa (C/9-1)2022-09-12
8Mula Setyembre 1, nananatili ang 3+4 hakbang quarantine sa mga manlalakbay mula sa ibang bansa, huling 4 na araw ng sariling pag-iwas sa pandemya binago “1 tao sa 1 kuwarto” (C/8-2)2022-08-22
9Simula Agosto 15 madaling-araw 00:00, hindi na kailangan ang COVID-19 PCR report sa nakaraang 2 araw para sa lahat ng sumakay sa eroplano papunta rito sa Taiwan (C/8-1)2022-08-15
10Mula Hulyo 25, pagpapaluwag sa mga tagadayuhang nais pumarito sa Taiwan sa dahilan ng pagiging boluntaryo, sa nagpapangaral ng relihiyon, mga pagpupulong sa relihiyon, training, internasyonal exchange at trabaho habang nagbabakasyon (exchange ng mga kabataan) (C/7-2)2022-07-26
11Mula Hulyo 19 may Pagpapaluwag sa Paggamit ng Facemask at iba pang hakbang sa Pag-iwas sa Epidemya (C/7-1)2022-07-26
12Mula Hulyo 1, nananatili ang kasalukuyang paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa epidemya (C/6-1)2022-07-04
13CECC Tumutulong sa Lokal Pamahalaan Magtayo ng 6 Lugar ng Bakuna para sa Batang 5-11 Taon Gulang mula Hunyo 1 (C/5-16)2022-06-06
14Mananatili ang kasalukuyang paggamit ng facemask at iba pang hakbang sa pag-iwas sa epidemya hanggang Hunyo 30 (C/5-15)2022-06-06
15Madalas na Tanong at Sagot sa Pag-iwas sa Epidemya (C/5-14)2022-05-30
16BNT Bakuna Espesyal Klinika para sa edad 5-11 na bata sa Lungsod ng Taipei (C/5-13)2022-05-30
17Lungsod ng Taipei Eksklusibo sa COVID-19 (C/5-12)2022-05-26
18New Immigrants’ Hall Pagtugon sa Epidemya may Serbisyong Agarang Pagsasalin sa 3-Partidong Tawag (C/5-11)2022-05-23
19Klinikang Pag-iwas sa Epidemya para sa Kabataan at Magulang sa Lungsod ng Taipei (C/5-10)2022-05-16
20202 Klinika sa Lungsod ng Taipei, tumutulong sa pagsasamang pag-iwas sa epidemya sa lipunan (C/5-9)2022-05-16