Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Patnubay sa Pagtigil ng Pag-aaral at Pag-iwas sa Delta Variant kapag may kumpirmadong kaso sa paaralan sa Lungsod ng Taipei (C/9-5)2021-09-17
2Alerto sa Delta, Naghahanda ang Lungsod ng Taipei (C/9-4)2021-09-15
3Setyembre 7~20 pananatiliin ang Alert Level 2 sa buong bansa (C/9-2)2021-09-09
4Plano sa Pagtuturok ng Bakuna sa mga Paaralan sa Lungsod ng Taipei (C/9-3)2021-09-09
5Patnubay sa Pag-aaral at Buhay sa Paaralan sa Lungsod ng Taipei (C/9-1)2021-09-09
6Mga Nakatatanda at Kaibigang may Kapansanan sa Lungsod ng Taipei, simula Setyembre 1, maghandang gumalaw-galaw sa pamayanan (Magbubukas nang muli simula Setyembre 1)2021-09-06
7Pagbabago sa Patnubay sa Pagpigil sa Epidemya ng Industriyang Restawran at Inumin sa Lungsod ng Taipei2021-09-02
8Mga Hakbang sa Lungsod ng Taipei pagtugon sa Mag-aaral na 12 taon gulang at paibaba, kumpirmadong positibo o home quarantine 2021-09-01
9Patnubay sa Pagbukas ng Pampublikong Silid-aklatan / Pagpasok sa Taipei Zoo sa Lungsod ng Taipei2021-09-01
10Patnubay sa Pagbukas ng Community College / Senior Active Learning Center sa Lungsod ng Taipei2021-09-01
11Patnubay sa Pagbukas ng mga Pasilidad sa Pisikal Kalusugan at Pagpapaluwag sa mga Sports Aktibidad sa Lungsod ng Taipei2021-09-01
12Gabay sa Pagsasagawa ng Paligsahan sa Sports/ Pang-ehersisyong Aktibidad/ Pagsimula sa Negosyo ng Swimming Pool sa Lungsod ng Taipei2021-09-01
13Madaming Uri at Mababagong (Flexible) Pagtuturo sa Lungsod ng Taipei2021-09-01
14Mananatili ang Alert Level 2 sa buong bansa 8/24 hanggang 9/6 Ayon sa tagubilin ng CECC, nananatili ang epidemic alert standard sa Level 2 sa buong bansa 8/24 – 9/62021-08-30
15Gabay sa Pag-iwas sa Epidemya sa mga Paaralan sa Lungsod ng Taipei2021-08-26
16Nagsimula na ang rehistrasyon sa Pangalawang Bahagi ng Serbisyong Pagbakuna sa Sariling Tirahan2021-08-24
17Real Estate Pag-aari ng Lungsod ng Taipei Agosto – Oktubre May Bawas sa Upa2021-08-24
18Pinakamadaling gamitin ang TaipeiPASS sa pagrehistro ng appointment sa Bakuna2021-08-23
19Publikong nagkaroon na ng unang turok ng Covid-19 bakuna ngunit hindi pa nakapagrehistro sa 1922 Sistemang Pre-appointment ng Sentrong Pamahalaan, mangyaring magparehistro sa mabilis na panahon2021-08-23
20Simula Agosto 14, magbubukas na sa publiko ang silid-aklatan, zoo, Children’s Amusement Park, Astronomical Museum sa Lungsod ng Taipei2021-08-17