尚未定義

Multikulturang Aktibidad ng Kampuchea 0818

Isinagawa ang aktibidad sa Wanhua New Immigrants’ Hall. Ipinakilala ng bagong imigranteng tagapaglektura Sun Yah Wen ang kultura at kuwentong pambata ng Kampuchea at kasama ang mahigit sa 20 kataong bagong imigranteng mag-anak sa pagguhit at pagkukulay at sa paggawa ng Kampuchean style bihon cold dish.
 
Litrato ng buong grupo


Pagpapakilala ng Khmer kuwentong pambata


Pagkukulay ng larawan ng Angkor Wat


Pagdikit ng sariling gawa


Ang galing ng bawat bata!


Makulay na Angkor Wat


Pagtikim ng dahon ng basil


Paggawa ng Kampuchean style bihon cold dish