Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Eden Social Welfare Foundation – “SCRATCH” programming (9-6)

Isinasagawa ng Eden Social Welfare Foundation ang pag-aaral sa agham ng impormasyon para sa bagong pangalawang henerasyon


May propesyonal na gurong magtuturo ng paunang teorya ng programming sa “Scratch” sa mga pangalawang henerasyong anak


Ilinang ang kakayahan ng pangalawang henerasyon sa paglilikha, pag-iisip at paglutas sa suliranin


Kwalipikasyon: Pangalawang henerasyon na mag-aaral sa 4-6 baytang ng paaralang elementarya


Petsa ng Pag-aaral: 10/15 (Linggo)-11/19 (Linggo), bawat araw ng Linggo 9:30-16:30


Lugar: 3F, Wanhua New Immigrants’ Hall sa Lungsod ng Taipei (No. 171, Sec. 2, Changsha St., Distrito ng Wanhua)


Telepono sa Rehistrasyon: (02)2230-0339, Social Worker Kong

Petsa ng Pagpapahayag

2023-09-13