尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Pangalan ng mga Mag-aaral at mga Paalala sa 2019 “Paggawa ng Inumin – Special Kurso para sa Bagong Imigrante” (10-16)

Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa rehistrasyon. Lumabas na ang talaan ng mga pangalan ng mga napiling kasama sa pag-aaral.

錄取
錄取

發布日期

2019-10-25