Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paunawa:Patuloyangpagsara ng Wanhua at Shilin New Immigrants’ Hall hanggangHunyo 28, 2021 (dependesakalagayan ng epidemya)(6-2)


1.     Bilangpagtugonsadeklarasyon ng Central Epidemic Command Center (CECC)pagpapatuloy ng Epidemic Alert Level 3 hanggangHunyo 28, 2021, pansamantalangititigilangpagbukas ng Wanhua at Shilin New Immigrants’ HallhanggangmaalisangEpidemic Alert Level 3.at gagawa ng abisosamulingpagbukas ng Hall.
2.     Sabaynapansamantalangitinitigilangserbisyongpagsisilbi ng mgatagapagsalinsaWanhua at Shilin New Immigrants’ Hall.
 
Paumanhinposaabalangnaidulot!

Petsa ng Pagpapahayag

2021-06-08