尚未定義

Bilang hakbang sa pag-iwas sa malubha at kakaibang sakit na pulmonya (o ang tinatawag na Wuhan pneumonia), ititigil ang pagbukas sa publiko at pagpapahiram ng New Immigrants’ Hall sa Wanhua at sa Shilin simula ngayon hanggang Hunyo 30. Paumanhin po sa abalang naidulot sa inyo!(3-12)

Kung may kaugnay na tanong sa bagong imigrante, maaaring tumawag sa telepono tuwing oras ng opisina para sa serbisyo ng tagasalin:
Shilin New Immigrants’ Hall telepono para sa serbisyo ng tagasalin: (02)2883-7750
Wanhua New Immigrants’ Hall telepono para sa serbisyo ng tagasalin: (02)2883-1735
 

發布日期

2020-03-23