Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Nagsimula na ang pangalawang henerasyon bakunang Moderna para sa mga bata (5-10)

Ipinahayag ng Sentral Pamahalaan ang pagsimula ng bakunang pangalawang henerasyon Moderna BA.4/5 para sa mga batang 6 na buwan hanggang 5 taon gulang (wala pang 6 na taon gulang) mula Mayo 16, 2023. Sumusunod ang mga mungkahi at paraan sa bakuna:


(A) Edad at Kwalipikasyon para magbakuna

1.  6 na buwan hanggang wala pang 6 na taon gulang: Pang-sanggol na Moderna bakuna upang matapos ang pangunahing pagbakuna.

2.  5 taon gulang hanggang wala pang 6 na taon gulang: Pang-sanggol na BNT bakuna (o BNT bakuna sa mga bata) upang matapos ang pangunahing pagbakuna o pang-booster.

3.  Sa mga batang hindi nababagay ang paggamit ng pangunahing pagbakuna na pambatang BNT bakuna sa batang 6 na buwan hanggang wala pang 5 taon gulang.

(B) Bilang ng bakuna: Ang pagturok ng booster na bakuna ay dapat may pagitan na 12 linggo (84 araw) o higit pa sa pinakahuling pangunahing bakuna o sa sinundang booster.

(C) Lugar ng pagturok ng bakuna: Sa mga pagamutan sa Lungsod ng Taipei at may kontrata sa COVID-19 bakuna. Ukol sa mga kaugnay na impormasyon sa pagtuturok, tingnan ang website(https://health.gov.taipei/)Unang Pahina / Pangunahing Paksa / Pag-iwas sa Nakakahawang Sakit / COVID-19 Libreng Pagturok / Mahalagang Impormasyon sa COVID-19 Libreng Pagturok.


Petsa ng Pagpapahayag

2023-05-26