Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Zero Distansya Paglipat sa Taiwan – Nasyonal Imigrasyon Ahensya nag-imprenta ng handbook kaugnay sa pamumuhay ng bagong residente sa Taiwan(6-1)

Upang matulungan ang bagong residente sa pamumuhay sa Taiwan, inihanda ng Nasyonal Imigrasyon Ahensya ang handbook ng impormasyon kaugnay sa pamumuhay ng bagong residente sa Taiwan sa 9 wika – Chinese, Ingles, Indonesia, Vietnam, Thailand, Kampuchea, Myanmar, Japan at Korea.

https://www.immigration-ebook.com/index.html


Petsa ng Pagpapahayag

2024-06-11