Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Kagawaran ng Transportasyon sa Lungsod ng Taipei – Bagong Kultura ng Pagsakay sa Bisekleta (10-7)

Upang maudyok ang tamang paggamit ng kalsada, ginawa ng Kagawaran ng Transportasyon sa Lungsod ng Taipei ang animated film sa “Bagong Kultura ng Pagsakay sa Bisekleta”, promosyon sa ligtas na trapiko, mapahusay ang ligtas na kapaligiran ng taong naglalakad sa kalsada. 

https://reurl.cc/gaRz3p

Petsa ng Pagpapahayag

2023-10-24